L’Ajuntament de Moncofa està duent a terme l’acondicionament d’una zona verda annexa al llit de el riu Belcaire, en el marc de les disferents accions mediambientals impulsades sobre la base de la protecció de l’entorn. 

En l’actualitat, els treballs es centren en l’eliminació de la vegetació silvestre existent, amb l’objectiu de, amb posterioritat, plantar diverses varietats d’arbres, com el pi mediterrani

Les labors mediambientals estan sent desenvolupades pels alumnes del mòdul de Jardineria. El regidor d’Ocupació, José María Andreu, va destacar que "aquests treballs són molt importants, perquè es tracta d’una zona molt ampla que abasta una extensió de 5.000 m2. Les accions es centren en una àrea que, donades les seues particularitats, no havia sigut objecte de cap actuació similar".

Transformació

La zona era, fins ara, totalment inaccessible i des de les àrees de Medi Ambient i Ocupació es va apostar per transformar-lo en un espai enjardinat amb molt espai verd, en la qual ja s’ha realitzat la plantació de 1.000 arbres. "Aquesta és la línia d’actuació en la que tenim previst mantindre’ns, amb l’objectiu fonamental de que Moncofa compte amb un pulmó verd. Per aquest motiu, s’està endreçant un ampli espai al què seguirà la plantació d’arbres", explica Andrés.

Cal assenyalar també que aquesta zona comunica la mar i la desembocadura del riu Belcaire el que la converteix en un espai inundable, per l’entrada de l’aigua de mar. Aquesta característica suposa un condicionant a l’hora de triar les espècies arbòries per a plantar. Andrés va explicar que «les classes d’arbres que es planten són aquelles capaces d’adaptar-se a les característiques del terreny i una de les varietats que més suporten la sal és el tamarit, motiu pel qual aquesta varietat ha sigut plantada en la zona més pròxima a la mar.

Esforç

L’alcalde de Moncofa, Wences Alós, posa l’accent en que l’Ajuntament realitza "un gran esforç per a consolidar aquesta zona com un espai d’entreteniment a l’aire lliure". "Des de fa molts anys, no tenia cap tipus de funció, donat que la seua proximitat a la mar tampoc feia possible d’urbanitzar-la. No obstant això, convertir-la en un espai arbrat si que era una opció viable i per aquest motiu hem dedicat els nostres esforços a fer d’ella un pulmó verd per a la població", destaca.