+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

Paraules de vida

Créixer en la comunió (I)

 

Al començament del seu pontificat, el papa Francesc ens va oferir una exhortació apostòlica titulada La joia de l’Evangeli. En ella reflexiona sobre les urgències de l’Església per a l’evangelització en el moment actual, i sobre com estem cridats a anunciar l’Evangeli perquè aquest sigui acollit positivament pel nostre món. En sintonia amb aquella exhortació apostòlica, fa tres anys es van oferir a la diòcesi unes línies d’acció pastoral que tenien com a objectiu fonamental suscitar en les nostres parròquies un nou impuls evangelitzador.

Després de tres anys, hem cregut convenient oferir unes noves orientacions pastorals per al pròxim trienni. Es tracta d’una proposta en continuïtat amb l’anterior. Si en les primeres s’insistia en la necessitat d’impulsar un nou dinamisme a l’evangelització, que ha de començar sempre per una conversió dels evangelitzadors i una anàlisi de la situació de les nostres comunitats cristianes, en aquestes es recorda la urgència de créixer en la comunió diocesana per no caure en actituds individualistes que no ajuden a l’evangelització. Els reptes que ens planteja la nostra societat i les necessitats que tenim en l’Església han d’afrontar-se en un esperit de comunió, que no consisteix a eliminar cap iniciativa, sinó a treballar des de la convicció que tots compartim la mateixa missió i que la pertinença a una mateixa diòcesi ens demana uns mínims compromisos de comunió que tots hauríem d’esforçar-nos per viure. Si no es té aquest esperit i cadascú de nosaltres pensem que únicament són vàlides les pròpies iniciatives i idees, no ajudem a fer créixer l’Església.

Ningú té una fórmula màgica per resoldre ràpidament tots els problemes que la nostra societat planteja a l’evangelització. Però cap iniciativa servirà de res si no hi ha uns elements comuns que ens unisquen a tots.

*Bisbe de Tortosa