+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

AMB MOTIU DEL DIA DE L’AIGUA

Destacada participació ciutadana en el diagnòstic hídric de la Comunitat

L’objectiu principal és l’anàlisi de la situació actual de la gestió pública. L’executiu valora un informe sobre l’Observatori Ciutadà de l’Aigua

 

La gestió de l’aigua és una responsabilitat que cal tindre en compte i analitzar el seu ús una necessitat. - MEDITERRÁNEO

R. D.
27/03/2019

El ple del Consell va analitzar la importància de la participació ciutadana en la qüestió hídrica amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua. Ho va fer després de prendre en consideració un informe sobre l’Observatori Ciutadà de l’Aigua de la Comunitat Valenciana, constituït el 8 de novembre de 2018 en resposta a una demanda de la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública. El dit informe, presentat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, explica les característiques i el funcionament d’aquest fòrum ciutadà.

L’objectiu de l’Observatori és l’anàlisi i diagnòstic de la situació actual de la gestió de l’aigua a la Comunitat Valenciana, amb participació ciutadana, així com els diferents models de gestió existents d’un servici essencial (qualitat, cobertura, accessibilitat i sostenibilitat ambiental, entre altres), per a garantir l’accés a l’aigua potable i sanejament com a dret humà fonamental de tots. La seua finalitat és focalitzar la mirada en les persones, conéixer quines són les seues preocupacions, idees i projectes i, completar eixa mirada de la gestió de l’aigua des de la perspectiva ciutadana.

En definitiva, la missió d’aquest organisme és contribuir a la definició i millora d’un model de gestió pública, eficaç, transparent i participativa, adaptat a les noves condicions climàtiques, que garantisca els drets humans fonamentals a l’aigua i al sanejament, respectant la integritat dels ecosistemes aquàtics.

CICLE URBÀ / L’Observatori està format per la Generalitat valenciana, organitzacions de consumidors, de veïns, sindicats, universitats, organitzacions ecologistes, i altres com la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública i la Fundació Nova Cultura de l’Aigua (FNCA).

D’altra banda, cal destacar l’interés pel cicle urbà de l’aigua a través de diferents experiències municipals a aquest associades a la Comunitat Valenciana. En la primera jornada de l’Observatori, celebrada el dia 8 de novembre del 2018, es van conéixer també diverses dades i indicadors sobre l’estat de la gestió del cicle integral de l’aigua i es van crear dos subgrups de treball específics, un sobre la sequera, i un altre, sobre el cicle integral urbà de l’aigua. La segona jornada, celebrada el passat 4 de març, es va tractar la realització d’un estudi sobre l’estat de compliment de la Llei 2/2015 en l’àmbit dels servicis públics d’aigua potable i sanejament; l’organització d’una jornada sobre transparència i participació per a gestors del cicle urbà de l’aigua públics i privats; l’elaboració d’un estudi sobre la gestió del cicle urbà de l’aigua a la Comunitat Valenciana.