+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
   
 
 

qualitat de l’aire

Els contaminants a la Comunitat estan per sota dels límits

El nivells de qualitat de l’aire mesurats en l’any 2017 es mantenen segons la Conselleria

 

Entre els contaminants que s’han mesurat trobem diòxid de sofre, diòxid de nitrogen o monòxid de carboni. - MEDITERRÁNEO

M.T.
28/02/2018

Els nivells de qualitat de l’aire dels diferents contaminants mesurats en 2017 a la Comunitat Valenciana es mantenen per sota dels límits exigits en les directives europees.

Així ho contempla l’estudi realitzat per la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, que mesura 24 paràmetres contaminants, entre els que estan els valors de diòxid de sofre, diòxid de nitrogen, partícules PM10, material particulat PM2,5, així com de monòxid de carboni, benzé i metalls (plom, arsènic, cadmi i níquel), entre altres. Respecte a l’ozó troposfèric, la normativa establix llindars objectius a aconseguir, no establint un límit quant al seu obligat compliment. En la Comunitat, a causa de les cremes agrícoles i les elevades temperatures es va registrar una superació el dia 15 de juny a Caudete de las Fuentes i una altra el 25 d’octubre en l’estació de mesurament de Bunyol.

La Conselleria ha sol·licitat en successives ocasions que el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, que elabore un Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l’Aire per a este contaminant.

A una escala més local, s’establixen mesures de limitació del trànsit urbà entre altres actuacions i en coordinació amb la Generalitat Valenciana, l’adopció de Plans de millora de la Qualitat de l’Aire en determinades zones i aglomeracions. Estos plans aborden la reducció d’algun dels precursors d’este contaminant secundari. Els diferents plans aprovats, poden consultar-se en la pàgina web de Qualitat de l’Aire.

AVALUACIÓ / L’Avaluació de la Qualitat de l’aire de l’any 2017 a la Comunitat Valenciana, es realitza en les 14 zones i 4 aglomeracions de qualitat de l’aire en què es dividix el territori. La Generalitat compta amb la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control formada per 65 punts fixos de mesurament. Així mateix, en 2017 també es van dur a terme mesuraments addicionals en zones on existia preocupació per les emissions procedents d’activitats industrials en Villar del Arzobispo, Chiva, la Pobla de Vallbona, Xilxes i als voltants del polígon industrial de Castelló.

D’altra banda, cal destacar que des de 2015, la Conselleria ha destinat prop d’un milió d’euros a la renovació dels equips tècnics per tal de millorar la qualitat dels mesuraments.