+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 

Opinión

 

La ventana de la UJI

Accions de compromís social i covid-19

En la situació actual, l’UJI es veu obligada a fer prevaler les iniciatives i projectes que contribueixen a enriquir l’activitat solidària

 

Accions de compromís social i covid-19 -

INMACULADA Rodríguez Moya
13/09/2020

La Universitat Jaume I, des dels seus inicis i més en l’actualitat amb la pandèmia en què les nostres societats estan immerses, té com un dels seus principals pilars el compromís social. De fet, en el seu Pla d’Acció de Govern 2019-2022, l’UJI recull «el seu compromís amb la responsabilitat social». És més, tal com assenyala aquest document, «el compromís social ha d’estar integrat en tota l’organització i hem de portar-lo a la pràctica en cadascuna de les seues actuacions. Per ser més que la suma de les parts, l’UJI treballarà per impulsar la convivència i fomentar el respecte cap a la diversitat i el desenvolupament dels valors recollits en el seu model educatiu, especialment els referits a la solidaritat, la diversitat, la sostenibilitat, la responsabilitat social i l’equitat de gènere».

En la situació actual, tan extraordinària i desconeguda per a la nostra societat, l’UJI es veu obligada a destacar i fer prevaler les accions i projectes que contribueixen a donar forma i a enriquir l’activitat solidària de la nostra universitat i, en concret, del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social. D’aquesta manera, portant a terme les adaptacions obligades per la covid-19 que està afectant tot el planeta, des de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre - OPSIDE - Mónica García-Renedo i des de l’Observatori Permanent de la Immigració OPI-UJI, s’ha donat continuïtat a les diferents accions de sensibilització, formació, divulgació i investigació, adaptant-les al context de pandèmia per tal que fossin d’utilitat tant a la comunitat universitària com a la població en general per a l’afrontament de la situació de crisi.

Al mateix temps, tampoc podem deixar de banda el treball coordinat amb tercers països com Colòmbia, on la covid-19 està afectant de forma especial als més vulnerables, al mateix temps que la població es veu assetjada per la situació de violència que es segueix vivint en l’actualitat. Així, s’ha continuat el desenvolupament del projecte «Implementació d’un laboratori de pau i resiliència per a la població amb discapacitat de municipis afectats per la violència al Departamento de Antioquia», aplicat per la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Aquest projecte està finançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació i amb ell es pretén contribuir a l’enfortiment de l’espai psicosocial per a la intervenció amb diversos col·lectius (comunitat universitària, població local, institucions públiques, ONGD...) en la construcció col·lectiva de la pau a través de la sensibilització social, la formació i la promoció de la resiliència.

En aquesta línia, es tracta de facilitar l’apoderament de la població objecte d’estudi, de manera que amb les activitats planificades en el projecte s’enfortiran les capacitats de les dones, nens, nenes, homes, discapacitats, afro-descendents, indígenes, víctimes de la violència, desplaçats o reinserits. Així, podem observar que aquests projectes s’alinearien amb l’ODS 16, Pau, justícia i institucions sòlides, ja que es contribuirà a la construcció d’una societat més tolerant que facilite l’afrontament i superació comunitària dels processos de violència als quals la població s’ha vist i es segueix veient sotmesa.

Cal destacar que amb projectes com aquest tractem de deixar l’acostament a l’atenció psicosocial en situacions de crisi i emergència des del punt de vista del trauma, considerant, en moltes ocasions, als afectats com a subjectes passius que no presenten cap tipus de capacitat ni habilitat per enfrontar-se al que ha passat. De fet, intentem apropar-nos a la població afectada des de la conceptualització de la superació de successos traumàtics des del punt de vista de la psicologia positiva, desterrant la idea dels trastorns, símptomes patològics o danys psicològics severs.

A més dels projectes, des de l’OPSIDE es pretén donar continuïtat a l’acció formativa en l’atenció psicosocial en desastres i emergències, a més d’en resiliència. Aquesta formació es dirigeix a proporcionar eines i aptituds per al maneig de moments de crisi i situacions potencialment traumàtiques. El principal objectiu és fomentar una millor gestió de les situacions de crisi, una cosa que és fonamental en l’actualitat per la covid-19, perquè encara que després d’una situació de crisi hem de reconèixer els danys generats a nivell individual i social, no només hem de tenir una visió de víctimes, sinó que també hem de ser capaços de veure a les persones amb potencialitats per emprendre la seva recuperació i rehabilitació. Així, aquesta activitat formativa es correspon amb l’ODS 3, Salut i benestar perquè pretén la cura de la salut mental de la població, i amb l’ODS 4, Educació de qualitat, ja que treballa en la formació integral de la persona en l’àmbit universitari.

Així, el desenvolupament del compromís social de la universitat i la seva aplicació, no només en l’àmbit universitari sinó en la societat en general, a més de la gestió de la formació per a l’atenció integral de les persones i per a l’afrontament de situacions de crisi, l’estudi de la resiliència o el treball per a la consolidació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible pot contribuir, des d’un punt de vista institucional, a la consecució de societats més segures, eficients i preparades. H

*Vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social