+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Mediterráneo:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 

Opinión

 

La rueda

Contra la violència de gènere

 

Verònica Ruiz Verònica Ruiz
16/06/2020

L’Ajuntament de Castelló està fermament compromés amb la lluita contra la violència de gènere i igualment convençut que, per a erradicar aquesta xacra social, hem d’actuar de manera decidida i organitzada des de tots els àmbits possibles. A més, tenim molt clar també que les especials característiques d’aquesta xacra social fan que aquesta qüestió tinga de ser abordada d’una forma multidisciplinària i coordinada. Perquè només així podrem garantir una protecció i atenció integral tant a les dones víctimes de la violència masclista com a les seues filles i fills.

La crisi de la covid-19 ha posat de manifest la necessitat de disposar de capacitat per a actuar amb rapidesa només quan es detecta un cas de violència de gènere i, per descomptat, en aquells moments en què encara podem prevenir-lo. Aquests són els motius pels quals vam considerar inajornable l’elaboració d’un Protocol d’actuació coordinada en matèria de Violència de Gènere intrainstitucional. Es tracta d’una guia interna que ens permetrà abordar les línies d’actuació concretes des de tots els serveis municipals, optimitzant els recursos disponibles, oferint la millor atenció possible i garantint respostes eficaces i contundents contra la violència masclista.

Ens vam posar mans en l’obra i, després de mesos de treball i d’una intensa tasca de coordinació amb els departaments implicats, ni l’aturada per l’estat d’alarma ha impedit que ja tinguem un esborrany on es recullen les actuacions a seguir per cada àrea, departament o servei municipal. Açò, ens permetrà traure el màxim partit als recursos que tenim a l’Ajuntament de Castelló, però, sobretot, ens permetrà actuar amb immediatesa.

En conseqüència prompte podrem iniciar els tràmits perquè aquest document puga arribar al Ple i ser sotmés a l’aprovació per la corporació municipal, la unanimitat de la qual esperem que pose de manifest que contra la violència de gènere no hi ha diferències ni opinions discordants possibles. Acabar amb el terrorisme masclista, l’expressió més brutal de desigualtat social, ha sigut, és i serà sempre prioritari.

*Regidora de Feminismes a Castelló