Després de diversos anys experimentant un important creixement en el nombre de visitants rebuts en els cellers, l’enoturisme, com pràcticament totes les activitats turístiques, s’ha vist obligat a tancar portes a causa de l’expansió de la covid-19. 

En els cellers de Castelló, pertanyents a la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Castelló, durant aquest període s’han fet importants canvis en el model enoturístic existent. Així, s’han creat més activitats i experiències centrades en la vinya i a l’aire lliure. Després de molts anys amb el discurs focalitzat en el celler, ha arribat el moment de dona importància a la vinya com a espai d’oci i esbarjo. 

Estan posant en valor les experiències i activitats en espais oberts, que permeten gaudir de la naturalesa de manera activa, realitzar activitats de salut i benestar o expressar-se de manera artística. Els grups s’han reduït i les experiències ja poden realitzar-se de forma quasi privada, en grups molt reduïts oferint una major flexibilitat d’horaris, duració i, fins i tot, del contingut de les visites i serveis.

Tots aquests canvis suposen un major esforç per part dels cellerers però això es tradueix, sense dubte, en una major satisfacció per part dels visitants.