Conven§uts els del PP , en general i particularment de Castelló, d´estar patint una possessió diab²lica global (des del Prestige que no tenen hora bona), han contractat la famosa exesoterista, exsatanista i exmembre de l´Opus Vanessa Lidón, nascuda a Castelló per² instruïda a Terrassa, per tal d´esbrinar els motius de tanta desgr cia inflacionista, apujada del preu de la vivenda, enfonsament de petroliers i querelles v ries contra l´alcalde JL Gimeno.

La doctora relata que són dos els elements que constituïxen la possessió efectiva: la pres¨ncia del dimoni en un cos o en un solar pendent d´expropiació-urbanització (hi ha dimonis per a tot) i la influ¨ncia en l´ nima de les persones. Els posseïts es troben o en estat de crisi (desficiosos, agitació febril i onanisme compulsiu o amor solipsista), moment en el qual un pot adjudicar obres i serveis, camps de golf o aeroports sense esme ni tampoc criteri i nomenar un tararot de president del Tribunal Constitucional, o en calma (com si no els anara res amb ells), episodi caracteritzat per la negació dels fets anteriors i culpabilitzant els altres --habitualment subalterns o morts--, per exemple davant un jutge o un bisbe.

Per² com todoelmontenoesorégano i també hi ha malalties nervioses i monomanies o, per qu¨ no, casos d´enagenats mentals que s´assemblen a la po- ssessió, als resultats de la ingesta compulsiva d´un psicotr²pic anomenat barreja i a la senilititat, caldr indicar les senyals que la distingixen i potser donaran llum al cas de Gimeno. O no. En aquest punt la doctora Vanessa Lidón anota l´oportunitat d´emplenar un test orientatiu els resultats del qual sempre són definitius si apareix més d´un sí i que diferencia entre possessió i m¨rit sobrenatural: parla el subjecte (l´alcalde Gimeno) en llengües no sabudes, com valenci , arameu oriental o telep ticament durant els plens de l´ajuntament i durant una crisi? Revelar coses ocultes com ara la destinació final dels paperets que abans eren importants, ara no ho són i dem no se sap (una prova més que els dimonis són entre nosaltres)?