Actualment el president del Govern, el Sr. Aznar, s´ha comprom¨s amb la guerra que volen fer els EEUU contra el poble d´Iraq. Aquesta participació de l´Estat espanyol en aquesta guerra és una barbaritat, és una immoralitat. No obstant, encara estem en condicions d´aturar-la, si més no, almenys pel que respecta a la participació espanyola, tot dep¨n dels eixits de lesmobilitzacions, perqu¨ venen eleccions i podria fer mal al PP.

Aleshores el poble de Castelló ha de donar una resposta contundent contra qualsevol guerra, per² més encara en aquesta que té uns símptomes imperialistes molt clars, per tant animem al poble castellonenc a participar en la manifestació que es far el 15 de febrer. No podem consentir una guerra que es vol fer contra un poble que porta sofrint, durant dotze anys, les conseqü¨ncies de la Guerra del Golf. Des d´ EUPV-L´Entesa considerem intolerable que els Estats Units, amb el suport de determinats governs, entre ells el govern d´Aznar, fa§a ús del poder militar contra el poble d´Iraq, amb el pretext de fer una guerra preventiva contra el terrorisme. Tot al contrari considerem que la raó fonamental d´aquest impuls b¨llic és l´inter¨s de la indústria de l´armament, un dels sectors que recolzen a Bush, ja que per un costat volen rellan§ar el consum dels seus productes b¨llics, i així reactivar l´economia, encara que diguen que lluiten contra un fantasmal "eix del mal", perqu¨ la guerra generar encara més terrorisme. Per² l´altra raó real de la guerra, no són les armes de destrucció massiva que ningú encara ha demostrat que té l´Iraq, sinó que volen controlar el petroli, ficant un govern amic i títere que funcione segons els interessos de Bush i dels holdings del petroli. El president americ ho ha deixat ben clar, els països que collaboren els hi proposa repartir el botí petroler entre els aliats que hi participen.

Tampoc aquesta guerra la poden justificar dient que es tracta d´enderrocar a un dictador, com és Sadam Hussein, perqu¨ al món est ple de dictadors, molts d´ells servils al poder imperial d´USA. Aleshores sí que podem deduir que els seus plans militars contra l´Iraq responen exclusivament a la defensa dels interessos americans a l´Orient Mitj , que busquen controlar els seus recursos energ¨tics i el domini de la regió, aleshores és un imperialisme militar al segle XXI. Els Estats Units, amb aquesta guerra, a més a més, es carregaran tot el dret internacional acabant amb el poc prestigi que encara li queda a la ONU. És aix² el que vol aconseguir també el Sr. Aznar?

Per un altre costat el terrorisme és una resposta violenta a una globalització capitalista que a través de les multinacionals margina i espolia a la perif¨ria del planeta, l´única solució és un altre món, una altra globalització basada en la solidaritat i en la igualtat dels pobles i de les persones.

Tampoc és veritat que aquesta acció bellica vaja a fer el nostre món més segur, ja que produir moltes morts civils que no tenen cap responsabilitat en la trag¨dia de l´11 de setembre i els familiars d´aquests morts cercaran la venjan§a, perqu¨ cap acció violenta és l´última, ans al contrari és el comen§ament d´una altra viol¨ncia. Aquesta guerra pot encoratjar una din mica de confrontació que estimule, encara més, les respostes fundades en el terror i la barb rie. Convé recordar que el mateix Sadan Husein és un fill polític de l´estrat¨gia internacional d´Estat Units. També s´invoquen les resolucions de l´ONU per justificar la guerra. Per² encara, en més reiteració, són incomplides aquestes, pels insignes aliats dels EEUU, com ara Israel o el Marroc, sense que la causa dels pobles palestí o saharauí semble justificar ni una simple condemna diplom tica per part de la superpot¨ncia, ni molt menys una intervenció militar fent-les complir.

El govern del PP ha sigut, durant aquest període, c²mplice de la estrat¨gia més agressiva impulsada pels Estats Units. El Sr. Aznar ha comprom¨s la nostra participació sense la preceptiva autorització de les Corts Generals. També per aix², com que no ha acceptat tampoc les regles democr tiques, diem no a la guerra. Hem de donar una resposta ciutadana per la pau, contra el terrorisme i contra la guerra.

EUPV-L´Entesa fa una crida a tots els seus afiliats i afiliades, i a la societat de Castelló, a respondre a la l²gica de la guerra amb la l²gica de la Pau. Cal aprofitar l´ocasió per a defendre que la millor resposta contra el terror és la que est basada en el dret internacional, en un nou ordre econ²mic i social, en el respecte als drets humans i en l´ús dels mitjans jurídics, socials i econ²mics justos que combaten l´ús del terror.

Tots/es contra la guerra a l´Iraq! Mobilitzar-nos per la pau ens fa ciutadans, la guerra ens converteix en servils!