Fuuuiii, fuuuiii (vent huracanat). A ningú no estranya l´actitud nerviosa del personal del PP perqu¨ ni el tal vent d´aquestos dies ni tampoc el recidivant anticicló de les A§ores (t´ho posen a ous...), s´emporten les malifetes dels seus dirigents i que malauradam ent ultrapassen l´esc ndol de Gescartera, el pegum del Prestige, les paelles gegants o la manipulació informativa. I que acaben amb el vist i plau, participació activa i defensa de la guerra contra l´Irak i repressió porra en m contra els ciutadans espanyols, o no, que repudien, per repugnant i illegal, aquesta guerra colonialista. Per aix² ara, en lloc de multitudir ries manifestacions lloant les virtuds del mesi nic Zaplana pels camps de futbol, el PP es refugia en les catacumbes del franquisme d´on va ren ixer, créixer i reproduir-se.

Passada la primera fase --també coneguda com la de felicitat desbordant o estat de gr cia i collocació indiscrimidada d´alts c rrecs en l´Administració, empreses públiques i altres canongies v ries--, el Govern del partit popular --ací i all -- ha encetat la segona fase --també coneguda com más madera esto es la guerra o el temps de les primeres pedres--, que consisteix a malvendre, ells en diuen privatitzar, all² que queda. Miraculosament encara queda alguna cosa per vendre als amics i amigues encara que es tracte de fruita podrida i infecta com els informatius de RTVV, coneguda arreu del món amb l´esl²gan Canal 9: el teu fem al menjador de casa.

El cabet dels populars, que no para mai, est mugnant la forma i manera de privatitzar, malvendre, l´organització del Pregó de la Magdalena, el Miniaeroport d´En Fabra, el Minigolf i, directament, privatitzar la gestió urbanísitca dels ajuntaments on governen i, així, estalviar-se les contrarietats, querelles i disgusts que suposa afavorir conscientment l´especulació, per acabar privatitzant no tan sols la construcció de centres d´ensenyan§a i que pague Rita d´ací uns anys, sinó també privatitzar el contingut de les assignatures i negar la evid¨ncia hist²rica que els ous de la serp han prosperat.