La rapidesa amb qu¨ naixen, moren i es barregen esdeveniments, modes, doctrines i comportaments diversos en la vida social d´avui, no és tan sols fatigosa i desconcertant, també ofereix, si més no, algun avantatge. Tanmateix, un avantatge és el de no tenir temps per a agafar-ho seriosament, aprofondir ni difondre idees atrevides o extravagants, punts de vista que volen ser originals i revolucionaris i que, en realitat, són improvisats i arbitraris.

Aleshores, la superioritat més important és la de veure desapar¨ixer de sobte, després d´algun temps, la tend¨ncia a defensar i a dur a efecte, en la pr ctica de la vida, opinions que semblen crítiques i liberals, per a seduir només a persones senzilles, joves i fins i tot homes avan§ats. Aquells que a hores d´ara estan ocupats en l´exercici crític de la raó, en qualsevol camp, mai no poden negar-se a promoure, suscitar comentaris o aceptar crítiques d´usos i costums, reglaments socials i polítics que guien encara la vida contempor nia i estan recolzats per una tradició de temps immemorial. La defensa en la consolidació de la llibertat que, a més a més, també és la dignitat pr²pia de l´home, de manera que la raó mai no s´atura davant de prohibicions intocables, inclús agredint els pilars ferms de la vida social. Ens trobem encara al comen§ament d´un procés hist²ric que esdevé llarg i difícil. Per², en primer lloc, cal prendre consci¨ncia que aquest procés mai no pot ser un retorn al passat. El passat és un temps que no es pot repetir, la seua tornada només est en mans del record. La vida humana, per a conservar-se, ha d´obeir un ordre que només un c²dig moral pot donar-li la veritable cara de la llibertat.