Durant anys i panys hem hagut de sentir ací i all els retalls d´una llegenda encara per escriure. La narració popular abunda en l´omnipres¨n cia de Carlos Fabra -ara per ara president de la Diputació de Castelló-, i afirma que se l´ha vist la mateixa nit a la mateixa hora al Casino de Monte Picayo i al de la Vila-Joiosa. Parladories sense cap fonament ni tampoc senderi perqu¨ el do de la ubiqüitat només el tenen l´Esperit Sant, Déu i sant Martí de Porres. Hom també assegura que aquest personatge mortal -la fama el sobreviur -, de tracte afable, amic dels amics i d´una cobdícia infantil per les cases rurals té m amb les dones. Ja m´agradaria a mi... La llengua no té os i, a més, dels pecats del piu Nostre Senyor se´n riu.

Proclamen també la figura mítica de l´aconseguidor. Conten que si qualsevol persona independentment del color, estatura, pes, ¨tnia o religió (no diuen res de partits polítics), té cap problema del tipus que siga: des d´escolaritzar un fill o una filla all on calga, accedir amb honors al funcionariat interí, una assessoria o una parr²quia o una pla§a per als viatges de l´Imserso, doncs a parlar amb Carlos Fabra i fet!

Finalment trobem parladories inclassificables sobre d´altres addiccions sovint acompanyades del ... i jo estava allí! O aquella no menys certa de ... m´ho ha dit una persona de tota confian§a!

En definitiva els diners, el poder i el sexe. All² que mou el món i que es troba representat doncs en els relats dels debats polítics de la barra de bar i en la Bíblia, personalitzats, per², en aquest pilar de la província, aquest pr²cer decadent que s´ha sabut mantenir fins ara en el terreny de la pura ficció o de la novel la de terror.

Victor Campos que veu fantasmes per tots llocs menys on hauria de mirar -i casualment Conseller de Justícia-, afirma que tot el que s´est publicant sobre la persona i fonamentalment sobre l´obra edificada de Carlos Fabra, forma part d´una campanya orquestada qui sap des d´on i amb quin objectiu... Sempre s´ha dit que hi ha persones que són el seu pitjor enemic.