Almassora es troba desconnectada de totes els vies r pides que la creuen de Nord a Sud: l´eix Betxí-Borriol, l´Autopista i la nova N-340. Els veïns d´Almassora es veuen obligats a despla§ar-se fins la "perillosa" rotonda de Vila-real per accedir als vials en direcció Val¨ncia o a l´accés sud de Castelló per dirigir-se cap a Barcelona.

La CV-10, la que anomenem eix Betxi-Borriol, ha inaugurat el nou desdoblament que permet arribar amb rapidesa fins a Almenara des de Castelló. Tots els pobles per on passa el recorregut de l´autovia tenen un accés directe. Sols Almassora s´ha quedat sense connexió. Actualment l´enlla§ es fa a través del Camí Fondo que voreja el Millars fins a Santa Quit¨ria. El camí Fondo és un camí agrícola que no esta condicionat per rebre una gran quantitat de vehicles. A més, no solament l´utilitzen el veïns d´Almassora, també els de Vila-real que volen accedir al nord del seu terme. El Bloc, quan es va aprovar el PGOU, ja va plantejar la necessitat de fer una rotonda per connectar el Polígon Industrial del Ramonet amb l´eix Betxí-Borriol. El tra§at podria haver aprofitat el camí agrícola que voreja la Rambla de la Viuda des del Pla de Museros fins a Pamesa on enlla§a amb l´antiga N-340. Aquesta connexió enteníem que era la més natural per donar eixida directa a tot el tr nsit generat pels Polígons Industrials d´Almassora. Alhora que facilit vem l´expansió de la indústria on teníem situats els Polígons Industrials que, a més, es corresponia amb l´ rea d´expansió industrial de Castelló (la ciutat de la cer mica). La Conselleria ho va desestimar, i va primar l´accés pel Camí Fondo on el PGOU va dissenyar un altre Polígon de gran Indústria per² que, al final, s´est desenvolupant molt lentament. El famós Polígon que va contar amb l´oposició dels residents en Santa Quit¨ria i que el Bloc sempre va recolzar. La part que ha crescut més és, precisament, l´altra, on es localitzen naus de tamany mitj . Ara ens trobem amb la paradoxa que on no hi ha indústria tenim accés i on la tenim, no.

Actualment pareix que es treballa en donar una eixida més r pida al tr fic dels Polígons d´Almassora a través d´una connexió amb la carretera que arriba a la rotonda de Matutano. L´equip de govern del PP planteja una connexió a través de l´antic camí de Borriol aprofitant les obres del Barranc de Fraga. La coberta del canal que desviar les aigües del Barranc fins a la Rambla unir la zona industrial d´Almassora i Castelló. Pensem, per², que continuaran carregant-se les altres vies quan la CV-10 passa a pocs metres de dist ncia.

El Bloc ha demanat al plenari de l´Ajuntament que exigesca a la Conselleria fer un vial de connexió amb la CV-10. Entenem que el lloc més l²gic continua sent el camí que baixa pel Pla de Museros vorejant la Rambla. La carretera, a més d´apropar r pidament als vehicles d´Almassora al eix Betxi-Borriol, seria aprofitat per donar eixida al tr fic pesat dels Polígons Industrials. A la vegada, caldria estudiar l´enlla§ d´aquest vial de connexió amb la nova N-340, que travessa el Polígon Ramonet. Fer el vial per l´actual camí Fondo ho hem desestimat per 2 inconvenients: no es l²gic que una via de tr fic intens travesse la zona residencial de Santa Quit¨ria i per la necessitat de fer un altre pont per salvar el Riu Millars.

No entenem com la Conselleria no ha previst cap accés des de Nules fins a Castelló, que es precisament on hi ha més tr fic rodat. És imprescindible per descarregar vies secundaries com l´ antiga i la nova N-340 que actualment són l´única via per accedir a Vila-real i Almassora. Per² dona la sensació que els castellonencs no paguem impostos. O que aguantem més que ningú! No sé com creixem econ²micament sense infrastructures, és un miracle!