Els darrers esdeveniments ocorreguts al món han colpit una part important de la província de Castelló. Fonamentalment aquestos esdeveniments han consistit en el trasp s o tr nsit de reconegudes personalitats que han inspirat la vida, obra i fins i tot miracles per tot arreu.

A l´Estat del Vatic --una teocr cia--, ha mort Joan Pau II. Aquest home colossal ser soterrat sobre terra nua amb mitra i bastó. Podrien suggerir-los als de l´organització que bé siga d´amagatotis o urbi et orbi, dipositen un condó com a record dels milions de morts de Sida, especialment africans que poblaran el suposat paradís que els han obligat a trobar després d´una agonia an²nima, desasistida i espantosa. Es pot ordenar com es vulga.

Més a prop d´allí que d´ací també ens ha deixat l´excels príncep Rainiero, vidu de Grace Kelly. Mort molt sentida per la direcció i propietat de Marina d´Or perqu¨ és l´espill en qu¨ es mirava. De fet s´ha descobert un pla ultrasecret mitjan§ant el qual el complex hostaler acabaria demanant formalment la independ¨ncia proclamant-s´hi príncep Jesus Ger I de Marina d´Or i cap de l´Església d´Aigües Termals del Segon Dia de l´Estricta Observan§a, on podria retirar-se de cos i nima Carlos Fabra si prosperen les denúncies fitosanit ries.

A la Vall d´Uix², per², ens ha deixat un home bo: Vicent Zaragoz . Comunista. Un lluitador per les llibertats dels homes i de les dones, ací en la terra. Una persona tolerant amb tots i amb tot que va batallar contra la dictadura amb cos, nima i patrimoni. Un magnífic alcalde recordat i honorat per tots. Deixa dona i dos fills.