Davant de la notícia pareguda a les p gines de Mediterráneo sobre can§ons de clar contingut racista, he de dir que, personalment i com a dirigent del Bloc, estic profundament preocupat per aquestes manifestacions de xenof²bia que es donen entre alguns sectors joves, concretament en all² que fa refer¨ncia a la població d´orígen romanés. Vull recordar que, més enll del respecte que mereix tota persona siga quin siga el seu orígen, la seua ra§a, el seu sexe o la seua religió, en el cas concret dels romanesos estem parlant de la nacionalitat majorit ria entre els immigrants arribats a les nostres terres i que, si tot va com est previst, seran plenament ciutadans europeus i membres de la Unió a partir de l´any 2007. Per aix² em preocupen tant eixes lamentables expressions de xenof²bia. Estic pensant sobretot en el contingut d´algunes can§ons clarament xen²fobes i incitadores a la viol¨ncia i l´odi racial que corren per la xarxa d´internet, els autors de les quals serien presumptament de les nostres comarques, i que són punxades en algunes discoteques de les nostres ciutats.

Cal recordar que la xenofobia i la incitació a la viol¨ncia per motius racials són delictes tipificats en el Codi Penal vigent, per la qual cosa les autoritats corresponents, i concretament la fiscalia, haurien d´actuar d´ofici per aturar la seua difusió i castigar els autors segons preveu la llei. Les lleis estan per acomplir-se i fer-les acomplir, i ací estem davant d´un clar delicte en relació al qual, a hores d´ara, i pel que sabem, no s´ha actuat en absolut.

Vull eixir també al davant d´una possible objecció. Aquests fets no poden ser considerats "coses de joves" sense més import ncia. No, no podem esperar que passe alguna cosa greu per posar-hi remei; és ara, quan encara som a temps, que cal actuar de manera decidida. En aquest sentit, he de dir que em senc personalment avergonyit que al meu país puguen passar coses així, i demane excuses a totes les persones d´orígen romanés que viuen i treballen entre nosaltres, i a les quals aquests individus han insultat greument sense que, almenys de moment, la llei haja actuat per impedir-ho. Certament, no ser només amb la repressió de les conductes delictives com tallarem d´arrel els brots de xenof²bia, que requereixen un procés de conscienciació i educació de la població aut²ctona; per² aix² no vol dir que, mentrestant, no s´haja d´aplicar tot el pes de la llei davant de conductes delictives com aquesta.

En aquest sentit, vull fer també una crida als mitjans de comunicació per a que eviten fer-los el joc a aquests xenofobs, quan empren expressions com ara "tres romanesos detinguts", "un romanés roba"... Els autors d´un delicte són persones concretes, amb independ¨ncia de la seua nacionalitat. Si no s´escriu, i no s´ha d´escriure, "un espanyol mata" o "un valenci roba", tampoc no té cap sentit esmentar la ciutadania romanesa, magrebina o ecuatoriana de la persona que comet un delicte. Cal que absolutament tots col.laborem per tal de conscienciar tots els nostres conciutadans, els aut²ctons i els nouvinguts, de la necess ria conviv¨ncia i tol¨rancia, per construir entre tots un Castelló i un País Valenci d´un futur en llibertat.