El "pare" de la LRAU, Gerardo Roger, ha parlat com a legislador omniscent. La criatura, acorralada ha estat defensada utilitzant la vella t ctica de balons fora: Abusus non tollit usum.

Pel que es veu són dos els adversaris de la tal LRAU, a saber: els conservacionistes i els especuladors. D´especuladors en coneixem a grapats i se´ls distintingeix per lluir una dentadura esmoladíssima que només els permet d´articular la frase: quant vols pel teu terreny? Els conservacionistes apleguen els estrangers, o no, que construiren xalets abans que ell no posara ordre, i denuncien l´abús: Adhuc sub iudice lis est.

Una altra cosa, continua Roger, són "les patologies aplicatives" --mira que ho diu difícil--, voldr dir robar? Que, afirma, han de patir el Codi Penal. Ipso iure.

Conscient que una bona defensa és un bon atac, afirma que si s´urbanitza és perqu¨ algú altre ho permet, In vigilando, i que si volen reclamar al maestro armero: Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem.

Finalment, s´ho crega o no, testimonia que gr cies a la LRAU el preu de la vivenda en el País Valencia ha augmentat un 8% menys que a la resta de l´Estat. I qu¨? Quan estem parlant d´un augment del 250% --INE--,( real, no nominal --aquest potser d´un 400%--), des que va parir la seua bastarda i esmunyidora llei.

Efectivament, ha sortit un papa negre, el llatí est de moda i, després, s´acabar el món.