Amb motiu de les recentment acabades festes de Sant Pasqual, a Vila-real, s´organitz una cavalcada d´aquelles on hom s´ompli d´espirituosos i, col.lectivament, perd la poca o molta vergonya que li permet controlar els esfínters.

La gent desfil al més pur estil del Pregó (grups i escenes unes darrere de les altres i en la mateixa direcció i sentit), o de la cavalcada del Ninot (amb una disposició semblant a l´anterior per² amb un lleuger bamboleig), il.lustrant el poble dels problemes i algunes conseqü¨ncies de les actituds humanes com ara la desfeta mediambiental, l´abús dels fitosanitaris, els p rkings, la falta d´infraestructures, la incompet¨ncia generalitzada dels regidors, Terra Mítica i els empresaris comissionistes o el preu de la vivenda.

Una d´aquestes escenes mostrava el següent quadre: l´església --representada per un diletant de bisbe--, patix una felació, per part d´una persona disfressada de dona i, per², vestida de roig, mentre un que representa un executiu realitza moviments coitals contra les natges de la tal senyora disfressada de roig. Davant la clarivid¨ncia dels actes exposats els capellans cat²lics de la ciutat de la Plana Baixa han al§at el crit al cel, com no podia ser d´una altra manera, escandalitzats del que han cregut un atac a la seua religió: la primera benefici ria dels tals actes relatats!

Uns altres, per², interpreten el quadre d´una altra manera: l´església --representada pel bisbe diletant--, rep la xuclada del poder terrenal (indubtablement el govern valenci ), captiu per l´empresari fitosanitari, constructors comissionistes, alcaldes especuladors o els administradors de Terra Mítica. Aquesta és la bona.

Escriptor