Fa algun temps, vam escriure la hist²ria de la pilota valenciana que naix a Gr¨cia, passa por Italia, Fran§a i finalment arriba a Espanya. Després de molts esdeveniments es va quedar a Val¨ncia, on l´any 1910 el legendari jugador de pilota Nel de Murica crea la modalitat de escala i corda dintre d´un recinte tancat anomant trinquet.

El Trinquet, com era un reciente tancat format per la canza i quatre parets que fan joc. L´amplaria proporcionada és de 8.50 fins 11 metros. La llargaria oscil.la entre 55 i 60 metros. Les parets laterals tenen una altura igual a la amplaria de la canxa i, de vegades s´augmenta afegint-li tela met l.lica amb la finalitat de no minvar la llum i alhora d´impedir que les pilotes lateral llan§ades amb molta for§a ixquen fora del recinte.

Adosada a una de les parets lateral corre una grada al llarg de tota la paret, amb quatre graons, essent el primer de major altura que els altres, d´uns 70 cms. i amb un al§ada total de quatre graons d´1.60 a 1.70. L´amplaria aproximadament igual a l´altura.

Les parets del extrems es diuen frontons, s´alcen uns 4 m. i damunt est n les galeries on seu el públic que no vel fer-ho a la grada o a la escala. Al cap del trinquet, junt a l´escala, col.locat a l´esquerra del jugador, existeix un quadre d´uns 2 m. de costat anomenat Dau, necessari per a jugar la modalitat d´escala i corda. Igualment hi ha un altre quadre a l´altre extrem del frontó de 4 m. de fons per 5 m. per a jugar la modalitat de rebot. En aquesta modalitat foren els jugadors castellonencs els millors.

Escriptor