Un joc com la Pilota Valenciana, massa oblidat, considerat redimentari i que per contra, malgrat tot, contribuiex generosament a financiar obres ben¨fiques bressols de la hist²ria castellonenca.

Després del segle XIX torn a sorgir aquesta modalitat esportiva, reduïda ara ja al País Vasc i a Val¨ncia. A Euskadi es va transformar en Ble o Frontó, jugant-se la pilota amb pala o cesta.

És al noster País Valenci on es va consevar amb tota la seua puresa, amb les ess¨ncies més genuïnes, jugant amb la pilota a la m , amb un desenvolupament dins de la modalitt de Llargues o al carrer, únic en el seu g¨nere. Es per aix² que anomenem aquest joc Pilota Valencia, perqu¨ forme els valencians qui la conserv rem i perfeccion rem. A Val¨ncia el jos assoleix major envergadura, jugant-se pels carrers o places i poc a poc es va recloent en recinte tancats que prenen el nom de Trinquets.

Castelló va arribar a tindre dos trinquets, el de Dalt, siutat al carrer Dr. Clara i el del Baix, aquest situat al mateix cantó del carrer Gobernador amb Ruiz Vila o Calderes, on es desenvolupa la modalitat del Rebot, difícil i elegant que resta aleshores a la nostra comarca de La Plana.

Després de la Guerra Civil va tornar a n ixer el joz de la Pilota, tal vegada amb més for§a i prestigi als trinquets i places.

L´objectiu primordial de tot el que estem parlant, és donar a con¨ixer que en la nostra terra floriren tradiciones molt interessants que a hores d´ara poden con¨ixer i practicar els nostres xiquets i jovens.

Escriptor