El model econ²mic que el PP est practicant al País Valenci i en concret al camp de Castelló, i de manera especial en la marjaleria, té uns límits i uns riscos que cal no oblidar mai: s´han desviat capitals en gran quantitat cap a una activitat d´alta rendibilitat privada a curt termini com és la construcció, per² en canvi no s´ha invertit en la modernització industrial i ecol²gica, en potenciar una agricultura moderna i biol²gica que garantitze la defensa del medi ambient. Els camps abandonats acaben deserts o formigó. Aleshores qu¨ respirarem?

El problema del nostre camp és el model urbanístic especulador que han convertit la requalificació dels terrenys en el millor negoci, per² només es pot construir una vegada i consumeix un bé no renovable, el paisatge. Fins i tot els PAI han obligat al PP de Castelló a negar l´evid¨ncia i dir que la marjaleria no és una zona humida, estic conven§ut que ell aix² no s´ho creu. Diu aix² ja que volen aprovar un PAI en la marjal dels Patos que construir una tirallonga de vivendes.

Els polítics del PP i, els seu model econ²mic, són els principals enemics dels marjaleros, at¨s que convertiran la marjal en un camp ple de formigó. L´actual alcalde, davant de tot el teixit associatiu de Castelló, va prometre legalitzar i solucionar la mancan§a d´infraestructures de la marjal a través d´un Pla Especial. El PP no realitzar mai aquest projecte, ja que, entre d´altres coses bones que té aquest Pla Especial, preveu el respecte de 22 zones protegides. El PP est esperant, al contrari, que aquestes zones es converteixen en altres PAI, at¨s que vol construir 3000 habitatges en aquesta zona. Els marjaleros, si volem millorar la seua qualitat de vida i defensar els seus interessos s´han d´alliberar de les mentides del PP.

Portaveu d´EU a Castelló de la Plana