La Llei de Dependència representa la conquista d´un nou dret de la ciutadania, universal, que es basa en l´atenció a les persones en situació de dependència, i el dret a la promoció de l´autonomia personal.

Però en lloc d´aplicar-la , el Govern del Partit Popular ací a la Comunitat Valenciana ha fet una nova adjudicació per a la publicitat de les seues polítiques socials, no sé de quines perquè les que preveu la llei serveis i prestacions econòmiques, cap ninguna.

En canvi el cost d´esta publicitat eriçona la pell pensar que puja a una quantitat de 1.400.000 euros.

Si hagués voluntat d´aplicar-la, amb esta quantitat d´euros es podrien atendre a 700 persones dependents durant 4 mesos.

El País Valencià, està a la cua en matèria de desenvolupament de la Llei de Dependència. Cal exigir que s´habilite el personal escaient, tot creant nova ocupació, per a què l´administració autonòmica oferisca una tramitació àgil i sense dilació, tot facilitant que els dependents puguen accedir a les prestacions de manera ràpida.

No aplicar la llei, és fer un robatori, però és més greu perquè es fa a persones i als seus familiars que estan molt necessitats, de jutjat de guàrdia.

Han transcorregut més de 8 mesos des de la seua entrada en vigor i el Govern de Camps encara no ha fet res al respecte. El Consell està deixant desemparats a milers de valencians/es que per manca de regulació administrativa no poden accedir a estes noves prestacions econòmiques.

En canvi guanyen a tots els partits a fer bona propaganda i bones paraules perquè els voten. Fins i tot ens han deixat enviscar amb un eslògan obsolet i antiquat com ara el de"Agua para todos".

Portaveu d´Iniciativa del Poble

Valencià de Castelló