Es deia Francesc de Vinatea i va nàixer a Morella, on está enterrat el seu pare, ciutat on alguns dels seus avantpassats van ser batlles-alcaldes. Ja a València, Vinatea va adquirir el senyoriu de Benimaclet, pel seu prestigi i honradesa i a l´any 1328 va ser Justicia del Criminal.

Vinatea, en un moment difícil de la nostra història, com a Cap i Casal del Regne va pendre la defensa de la terra valenciana amb motiu de l´Estatut otorgar pel rei a Daroca, pel qual hom obligava a no expropiar propietats reials, cosa que no convenia a Leonor de Castella, segona dona d´Alfonso VI, qui va aconseguir que el rei li cedira la diutat d´Osca, a més d´algunes viles i castells. L´infant Pere, fill de Leonor i d´Alfons VI, era a qui corresponia la corona però el rei va aconseguir del Papa un escrit revellant-lo del cumpliemnt de l´Estatut i jurament donat a Daroca, de no expropiar cap cosa reial, patrimoni, etc. i en davant dels precs de la seua dona Leonor donà a l´infant Ferran les viles de Borriana, Castelló, Xàtiva, Alzira, Monvedre i Morella, es a dir, les millors terres del Regne de Valéncia, cosa que va molestar molt a l´hereu en Pere.

Aleshores, els valencians no van poder callar i els veïns i prohoms del poble acudiren al Cap i Casal del Regne, Francesc de Vinatea, que va dir: Jo faré resposta per honor de Déu, per amor a la veritat, per honor a la Ciutat i per honor a la seua fidelitat... Així va eixir de la Casa de La Vila al front d´un grup d´homes armats i i reclamà al rei: senyor les donacions de les viles de Castelló, Borriana, Morella i altres que són part d´aquest Regne, mai no poden donar-se a ningú, hi són nostres perquè així ho vol la història i la nostra sang valenciana...

Escriptor