A Esquerra Unida estem convençuts i convençudes que la nostra arribada a l’Ajuntament de Castelló suposa un pas més, xicotet però decidit, cap a la normalització democràtica del consistori doncs pensem que només quan l’espectre de càrrecs electes siga el fidel reflex de la societat que els ha triat per governar, serà possible adoptar decisions plenament democràtiques.

Som conscients de les dificultats que haurem de superar durant tota la legislatura. Per si açò fóra poc, Esquerra Unida únicament compta amb una sola regidora. Però no avancem esdeveniments. Durant tots aquests anys no hem deixat de treballar i estem acostumats a la constància de fer feina des de fora de les institucions. Som conscients de la confiança dipositada en nosaltres per milers de castellonenques i castellonencs i la responsabilitat que assumim en fer-nos dipositaris d’aquests vots ens dóna la força necessària per a treballar fins i tot per damunt de les nostres possibilitats. Des d’Esquerra Unida anem a exigir que es governe amb una transparència exquisita i a demanar la incorporació al debat polític del conjunt de la societat a través de mecanismes reals de participació.

Molts són els reptes que afronta la ciutat de Castelló, i el més urgent de tots és resoldre els problemes dels més desafavorits, veïns i veïnes als quals la crisi està colpejant sense pietat. Persones sense treball que cada dia que passa veuen com la ineficàcia dels seus governants els deixa no ja sense futur, sinó que els desposseeix del present. S’ha d’aconseguir revitalitzar sectors ara oblidats com la pesca o l’agricultura, s’ha d’apostar per serveis públics de qualitat i gratuïts i per treure del forat al xicotet comerç. L’Ajuntament ha de ser, en definitiva, l’autèntic motor de la ciutat. Així doncs és en aquesta línia de treball on trobaran a Esquerra Unida, apostant per la participació, per la cultura, per la defensa de la nostra llengua, pels serveis públics gratuïts i de qualitat, per polítiques que potencien l’ocupació, per un urbanisme responsable, pel respecte al medi ambient i la transparència en la gestió. H