En les ultimes setmanes hem pogut escoltar constantment el PP de Vila-real argumentar que no han deixat la caixa de l’Ajuntament buida, que la prova d’això és que ara l’equip de govern disposa de vuit milions d’euros de romanents, que són diners que ells van deixar. Una altra de les mentides del PP.

Quan vam arribar al govern de Vila-real ens vam trobar amb prop de sis milions d’euros pendents de pagar a les empreses que havien treballat per a l’Ajuntament; tres milions més adeutats als propietaris expropiats de la ronda Sudoest; ocupacions directes de terrenys per les que no s’ha pagat i altres recurrides als tribunals, que podrien suposar set milions d’indemnització; convenis que es faran públics en breu en l’auditoria, alguns ni han passat pel control dels tècnics. El que vam trobar fa un any és un endeutament històric, agreujat pel deute milionari de la Generalitat amb la ciutat i la irresponsabilitat de concertar un préstec de 20 milions que ens costarà 10 milions més d’interessos i que hem hagut de començar a tornar ara, ja que el PP se’ls va gastar sense tornar ni un euro.

Quan vam arribar al govern, no quedava ni un euro al pressupost. Si hi haguera hagut, algú enten que no s’hagueren pagat els 6 milions adeutats a les empreses o als expropiats per la ronda o s’hagueren deixat partides a 0? És evident que l’argument de què els romanents són diners que ens han deixat es una mentira més del PP. Tots recordaran el minipressupost que vam aprovar per a acabar el 2011. Aquest és un dels motius dels romanents: no gastar més del que es té, o no pagar factures irregulars com els 600.000 euros que hem denunciat en les ultimes setmanes. Açò pel que fa a la gestió de despeses. I quant als ingressos, hem aconseguit ingressos no previstos, gràcies a gestions com la de l’antiga Azuvi, que ha suposat més d’un milió d’euros, a més de possibilitar que cobraren els treballadors.

Els romanents són fruit de la bona gestió de l’equip de govern, de la responsabilitat dels regidors i dels tècnics municipals, als que agraisc l’esforç. De gastar poc i millor i de gestionar de manera incansable per cobrar el que es deu a l’Ajuntament. Açò son els romanents i no diners que ha deixat el PP. Si el PP haguera seguit governant, de romanents no n’hi hauria; mes deute, segur. I ara els romanents ens han de servir per pagar el que es deu, sanejar l’Ajuntament, invertir amb coherència en allò que siga viable. Aquest és el compromís de l’equip de govern de Vila-real. H