Pentecosta és la memòria permanent del dia en què l’Església es va manifestar públicament davant el món. L’impuls de l’Esperit que Crist ressuscitat va vessar sobre els apòstols ens abasta també a nosaltres avui. Allí va sorgir com una llavor el nou poble de Déu, que té com a meta el seu Regne, com a estat la llibertat dels seus fills, com a llei el precepte de l’amor.

La Pentecosta ens invita permanentment a viure la fe i a comunicar-la. És l’hora de tot el poble de Déu en les seues múltiples manifestacions, especialment dels laics, la missió evangelizadora dels quals en el cor de la família i de la societat es ressalta especialment en aquest dia. Així ho proclama el Concili Vaticà II: “Tant si són homes com dones, el seu deure principal és el tetimoniatge de Jesucrist, que han de donar amb la vida i amb la paraula en la família, en la pròpia comunitat social i en el camp de la seva professió”. (AG, 21).

A la llum d’aquesta missió fonamental, urgeix fer una crida a viure i comunicar la fe, no només a través del testimoniatge personal sinó també comunitari. En aquesta línia adquireix un valor particular l’aportació de l’Acció Catòlica en les seues múltiples manifestacions. En ella “els laics s’associen lliurement de manera orgànica i estable, sota l’impuls de l’Esperit Sant, en comunió amb el bisbe i amb els sacerdots, per a poder servir, amb fidelitat i laboriositat... a l’increment de tota la comunitat cristiana, als projectes pastorals i a l’animació evangèlica de tots els àmbits de la vida” (CHL, 31).

Han passat els temps en què l’Acció Catòlica exercí un paper fonamental per a la formació i l’apostolat laical en un context cultural i social on l’Església estava cridada a mostrar la seua presència. Avui potser es considere una proposta ja passada. Però lo important no és el nom sinó la proposta d’aquesta forma d’associació laical que ofereix tantes possibilitats per a la formació, la vida i el testimoniatge dels laics en la societat i en la família. Per tant, amb el nom d’Acció Catòlica o amb un altre, és necessari continuar impulsant aquest àmbit de vida cristiana perquè els laics puguen desenvolupar la seua vocació. Serà una manifestació de la força de la Pentecosta entre nosaltres. H