Aquest diumenge, el més proper a la festa dels apòstols sant Pere i sant Pau, tota l’Església celebra una diada de pregària pel Papa. El Senyor escullí els seus immediats col·laboradors per fundar l’Església: els dotze apòstols. Els instruí d’una manera especial i els envià a proclamar l’Evangeli, a testimoniar l’acció de l’Esperit Sant, a construir la seua Església tenint com a fonament la fe en el Senyor, mort i ressuscitat, i el servei als germans. D’entre els dotze designà a Simó, a qui posà el nom de Pere, com a cap visible de l’Església. “El Papa, bisbe de Roma i successor de sant Pere, és el principi perpetu i fonament visible de la unitat, tant dels bisbes com de la multitud dels fidels” (CEC, 882).

Reconeixem la delicada missió del Papa i la gran responsabilitat que sobre ell recau com a Pastor de l’Església. El seu ministeri va sempre acompanyat de la contradicció i de la creu. Per això és necessari manifestar públicament la nostra adhesió, tota l’Església, a la seua persona. Avui, festivitat de sant Pere i sant Pau, dia del Papa, fem més palesa la nostra pregària per ell i pel seu ministeri, i aportem també el nostre gra de sorra per al sosteniment econòmic de la seua missió. Per aquest motiu, avui en tota l’Església es fa la col·lecta de l’òbol de Sant Pere, que totes les diòcesis del món envien al Papa. Una col·lecta important per col·laborar amb la missió caritativa del Sant Pare.

Donem gràcies a Déu, especialment en aquest dia, pel regal que ens ha fet als cristians en la persona de Benet XVI. Perquè ha donat a la nostra Església un Pastor amb intel·ligència privilegiada, que sap transmetre el missatge evangèlic amb claredat i senzillesa; amb capacitat de treball; amb entrega total al servei de l’Evangeli; amb sensibilitat envers el sofriments dels altres; amb capacitat per afrontar els seriosos problemes del nostre temps; amb fèrria voluntat de treballar per la unitat de l’Església i per la pau. Sense oblidar el seu esforç per revifar la fe.

Per tot això, donem gràcies al Senyor i demanem que l’Esperit acompanye al successor de sant Pere, a qui reiterem la nostra estima, adhesió i obediència filial, amb el compromís de la nostra generosa aportació econòmica. H