Per segon any consecutiu l’IDAE, que és un organisme depenent del Ministeri d’Energia, ha obert una línia d’ajudes per a millorar la il·luminació exterior dels pobles. La subvenció consisteix en uns préstecs a pagar en deu anys i amb un any de carència. És a dir, amb unes condicions molt avantatjoses. Només hi ha un problema: la quantitat mínima que es pot demanar és de 300.000 euros. Per tant, el centenar de pobles de menys de 1.000 habitants que hi ha a la província de Castelló només podran accedir-hi si s’agrupen i es fa la gestió mitjançant la Diputació, és a dir, si s’accepta la proposta de Compromís. La normativa ja preveu que siguen les diputacions les que coordinen les accions dels pobles de tal manera que siga possible demanar els 300.000 euros que com a mínim es necessiten.

Creiem que aquestes subvencions són una excel·lent oportunitat perquè els pobles continuen el procés de canvi d’il·luminació de la via pública que han iniciat amb el programa que oferia la Diputació. Les inversions són molt rendibles en relació a l’estalvi energètic ja que l’energia és un dels costos més importants als quals han de fer front els ajuntaments. Estes actuacions comencen a donar beneficis a partir del cinqué o sisé any des que s’instal·len els nous llums. Això fa que el sistema de pagar en 10 anys permeta que, conforme es va pagant ja s’està estalviant energia i diners. En un moment en què les administracions públiques estan faltes de diners, és una forma indirecta de generar recursos ja que es retalla en altres despeses.

El discurs que les diputacions estem per ajudar als pobles menuts, es queda en les campanyes de propaganda. La pregunta que es fa Compromís és com és possible que a la Diputació, on governa el mateix partit que al Ministeri, per segon any se’ls passe el fet d’informar i posar-se a disposició dels ajuntaments per gestionar aquesta bona iniciativa.

*Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló