A la població de Nules s’ha posat en marxa fa una setmana una iniciativa nova per a promoure la participació dels més menuts en temes municipals, per la qual cosa s’ha constituït el Consell de Xiquets i Xiquetes.

Aquest consell està format per un representant i un suplent alumnes dels cursos de cinqué i sisé de Primària de cadascuna de les sis escoles de la localitat: CEIP Jaume I, CEIP Pío XII, CEIP Cervantes, CEIP Pedro Alcázar, CEIP Lope de Vega i la Consolació, a més també hi ha una representació de l’alumnat de primer de l’ESO de l’IES Gilabert de Centelles, i representació municipal amb varios regidors.

Entre les accions que es portaran a terme cal destacar la celebració de plens cada tres mesos, en els quals els membres del consell exposaran diferents problemàtiques que afecten la localitat i tractaran de buscar solucions; a més en el pressupost del pròxim any s’assignarà una dotació econòmica perquè el Consell tinga la seua autonomia a l’hora d’atendre les decisions acordades.

La creació del Consell de Xiquets i Xiquetes és una aposta més de l’equip de govern per a canalitzar la participació dels més menuts en el treball del dia a dia que es fa en la localitat i per educar en els valors de la participación i implicació en lo públic.

Després de les vacances de Setmana Santa i Pasqua es celebrarà el Ple en el qual els membres del Consell exposaran problemes detectats, queixes o suggeriments tant del seu centre educatiu i entorn com del municipi en general.

*Alcalde de Nules