El passat divendres vam inaugurar el curs 2017-2018, un curs molt especial perquè amb ell encetem també un nou mandat de quatre anys del Claustre i del Rectorat elegits el passat mes de maig. Per tant, iniciem un nou període a la nostra universitat en el què volem incrementar les oportunitats d’aprenentatge i que aquestes siguen realment iguals per a tothom, independentment dels seus recursos. En aquest sentit, impulsarem un pla propi i unificat de beques, millorant la informació, reforçant la política d’ajudes i preveient noves necessitats, com les pràctiques internacionals.

Dinamitzarem, juntament amb el Consell de l’Estudiantant, la Comissió d’Assumptes Estudiantils com a via de participació de la nostra comunitat estudiantil en la vida universitària, i iniciarem el projecte d’un espai reivindicat durant anys, la Casa de l’Estudiantat, un espai on es puga combinar oci i estudi. Així mateix, aquest curs farem un estudi per millorar i ampliar la nostra oferta acadèmica, buscant un equilibri entre la demanda social, les necessitats presents i futures del teixit productiu i la viabilitat econòmica.

En l’àmbit de la recerca posarem en marxa l’Observatori de la Recerca per a visibilitzar l’impacte científic i acadèmic de la nostra producció científica. A més, crearem una Unitat d’Innovació i Transferència que ens ajudarà a connectar la ciència amb l’entorn social i productiu, i on serà fonamental el paper del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial Espaitec.

A l’àmbit de salut, engegarem un programa de col·laboració amb la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. També desplegarem el programa UJI-Talent per a la retenció i captació del personal investigador doctor amb experiència.

Igualment, ens comprometrem amb els principis de la Carta Europea de la Investigació i el Codi de Conducta en la Contractació d’Investigadors, per tal de dignificar la tasca del nostre personal en totes les etapes de la seua carrera investigadora.

En aquesta nova etapa, ampliarem el nostre compromís en matèria cultural, apostarem per l’aprententage al llarg de la vida, molt especialment mitjançant la Universitat per a Majors, i promourem la cultura científica com a estil de l’UJI.

També impulsarem projectes que ens apropen a la societat i reafirmen el nostre compromís social. L’UJI ha estat sempre una universitat compromesa amb la cultura i el nostre entorn, com fa pocs dies va quedar de manifest amb la concessió de la Medalla d’Or de la Ciutat de Castelló.

És enormement important apropar la cie?ncia a la ciutadania i lluitar envers els perills de la pseudociència. Assistim amb preocupació a declaracions de personalitats que neguen l’autenticitat de dades científiques contrastades, a pràctiques sense base científica que prometen la curació de les persones malaltes. Per això, aquest curs el programa de Cultura científica i ciència ciutadana vertebrarà diferents actuacions de la universitat en aquest terreny.

Una altra aposta de futur és la internacionalització. Quan estem a punt de complir els 30 anys, la Universitat Jaume I vol tindre un paper rellevant no sols en la internacionalització de l’UJI, sinó també de la nostra societat, cada volta més plural, interconnectada i global. Cal seguir buscant aliances amb altres centres de formacio? i d’investigacio? superiors, i aprofitar sinergies amb la Fundació Universitat-Empresa, les institucions públiques i teixit productiu, per projectar el nostre territori al llarg dels cinc continents.

No ens oblidem que el primer pas per a la internacionalització és promoure una alta capacitat de la nostra comunitat per a desenvolupar-se en diferents llengües, al mateix temps que fem de la llengua pròpia una llengua de la ciència i cultura, que s’estenga més enllà del nostre campus.

Ara bé, no podrem aconseguir tot el que ens proposem sense autonomia universitària i autonomia financera.

La implantació d’estudis de Salut s’ha fet amb un important esforç per part de tota la comunitat universitària, en uns anys durant els quals la Universitat Jaume I va veure com la subvenció ordinària no només no augmentava per la implantació de uns nous estudis, sinó que patia una davallada de prop de 12 milions d’euros anuals.

El president Ximo Puig, en el debat de política general a les Corts, va anunciar que el Consell destinarà recursos per la licitació de la segona fase de la Facultat de Salut abans que finalitze 2018. Aquest anunci és una molt bona notícia per a encetar el curs, ja que dona resposta a una reivindicació de Castelló per consolidar les necessitats d’infraestructures en l’àrea de Salut.

Però, ens queda encara pendent que el finançament per a despeses ordinàries permeta assegurar la sostenibilitat econòmica de les universitats publiques valencianes a mitjà termini. Cal revisar amb urgència la fórmula amb la qual es financien les despeses generals o estructurals, i aconseguir un finançament per a les universitats més just i equitatiu. Un finançament ajustat al volum d’activitat de cada universitat.

Aquests són només alguns dels molts compromisos que vaig assumir en el meu discurs d’inici de curs. Tenim molts projectes, que amb la voluntat de superació i l’empeny de la nostra comunitat universitària de ben segur que portarem endavant amb èxit, amb el compromís de fer de l’UJI una institució determinant per al progrés social de Castelló i les seues comarques.

*Rectora de la Universitat Jaume I