L’origen de la civilització està íntimament lligat a l’aparició dels mercats on es garantia el proveïment d’aliments. Tal és la seva importància que l’expert en urbanisme social Mario Gaviria assegura que el mercat és l’origen de la ciutat, per això la desaparició d’un mercat popular ens hauria d’entristir a totes i hauríem d’evitar-ho. Més enllà de la seva funció comercial, els mercats s’han convertit en elements de referència en la cultura i identitat locals a més d’espais de dinamització social i punts de trobada de la ciutadania on es produeixen relacions i converses entre desconeguts. Per Gaviria, això és rellevant ja que aquestes trobades produeixen emocions, cosa especialment important per a les persones majors que solen viure aïllades. Malgrat l’evolució soferta en els hàbits de compra en els últims decennis, els mercats estan recuperant la vigència gràcies a que les ciutats estan redescobrint la seva funció social.

A ca nostra, on els mercats municipals estan íntimament lligats als ajuntaments, moltes ciutats han buscat fórmules per recuperar els seus mercats i les botigueres tornen a ser, a més de comerciants, prescriptores i dinamitzadores socials. Vells mercats que passen per dificultats degut a la competència deslleial dels grans centres comercials, tornen a tenir vigència en moltes ciutats gràcies a que els seus responsables polítics treballen perquè els seus mercats municipals continuen sent punts de trobada i llocs d’emocions.

Res de tot això importa a Amparo Marco que en lloc de tractar de salvar el Mercat de Sant Pere del Grau ha preferit fer-lo desaparèixer. Ni mercat de proximitat, ni gastro-mercat, ni mercat cultural ni punt de trobada. Res. En lloc d’un mercat tindrem una comissaria de la policia municipal que perfectament es podria ubicar en altres espais del poble.

L’abandó que ha patit el Mercat de Sant Pere des de l’inici de la legislatura es paradigmàtic de l’oblit del Grau per part del govern municipal del que forma part el grauer Rafa Simó. Eliminant el mercat, Marco elimina un element identitari i referencial del Grau amb un gran potencial per revitalitzar l’economia i la vida social grauera.

*Regidor de CSenMoviment