Els mosquits s’han convertit en uns dels problemes més greus que afecten la nostra costa sobretot en les zones humides i cada vegada arriba a més pobles de l’interior. Aquest any a més, hem tingut l’aparició de noves espècies que se sumen al mosquit tigre i que necessiten uns protocols diferents dels que teníem fins ara. Per fer front a aquestes noves realitats els municipis, sobretot que comparteixen marjals, es troben desbordats a l’hora d’abordar les solucions pel que respecta a la coordinació entre els municipis limítrofs en la prevenció, detecció, control i seguiment.

La creació d’un Servei de Control de Plagues de la Diputació el considerem imprescindible, ja que necessitem un organisme que coordine a tots els municipis que tenen zones humides (Marjal de Nules, Desembocadura del Millars, Prat de Cabanes -Torreblanca...) i per altra banda els que tenen molt d’habitat rural dispers i zones urbanes (piscines, embornals, regers, etc.) en la costa. No és el mateix que un ajuntament demane permís per un vol que ho tramite conjuntament la Diputació. Aconseguiríem una millora considerable en la gestió dels recursos material i humans i com no econòmics. A la vegada aquest servei podria fer-se càrrec de les noves plagues que ens apareixen com els conills.

La Diputació de Castelló ja va tindre un «organisme» de coordinació l’any 2015 i 2016 que s’anomenava Servei Provincial de plagues. Aquest estava molt relacionat en la línia d’ajudes contra la plaga de mosquits que en el 2016 van suposar 400.000 € i va assumir la coordinació i el control de les actuacions dels diferents municipis. La integració de les ajudes en el PLA 135 a partir del 2017 va suposar una pèrdua d’eixa coordinació i seguiment donat que els ajuntaments contractaven directament el servei, cosa que ja hem denunciat des de Compromís en diverses ocasions. Ara, és el moment de recuperar-lo.

*Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló