Comença legislatura nova, però seguim amb velles costums. L’alcaldessa socialista, Josefa Tena, segueix conduint els plens de manera desordenada. Sense Secretaria ni Intervenció, l’assessor més esmentat és el Sr. «Mos han dit».

L’alcaldessa no ha parlat amb els portaveus per decidir el lloc en què s’ha de sentar cadascú; «Mos han dit» diu que és competència seua, però s’ha oblidat recordar-li que cal escoltar els portaveus i que el grups han d’estar junts. Per a l’alcaldessa és més important posar al seu costat a Rosana Villanueva (ex PP i ex Ciudadanos) que a la tinent d’alcalde.

El Sr. «Mos han dit» no va explicar massa bé com funcionen els torns d’intervenció al ple, però del què no es va oblidar va ser d’aconsellar que no demanara cap informe sobre el procés d’adjudicació del Golf (qualificat d’il·legal pel secretari) a la Conselleria d’Urbanisme, per cert del PSOE, encara que Compromís ho exigira durant les negociacions.

«Mos Han Dit» tampoc ha informat que cal solucionar la insuficiència dels contenidors de residus. El que sí que els haurà dit és que contesten de manera altiva i esborren els comentaris desfavorables a la pàgina de Facebook «Equipo de Gobierno».

Total, dos plens per aprovar l’horari i la creació d’una sola Comissió Informativa de 13 regidors. El segon ple pareixia el dia de la marmota. Després de dos reunions de portaveus, una sense acta i no permetent les gravacions perquè, com va dir Villanueva, «jo no necessite que ningú senta el que dic ací», es presenta la mateixa proposta de comissió única que ara s’aprova amb el suport del PP. Podrien haver-ho aprovat el primer dia o és que han parlat també amb «Mos Han Dit»?

Malgrat tot, Compromís ofereix col·laboració per arribar a acords puntuals sense l’assessorament del misteriós Sr. «Mos Han Dit».

*Portaveu Compromís Torreblanca