En els últims dies, s’ha traslladat a premsa una de les reivindicacions que, des de l’ajuntament de Vinaròs hem anat reivindicant des d’un principi respecte a la reversió de l’antiga N-340.

Durant els últims anys s’ha constret al nostre consistori a recepcionar la seua part corresponent com ja han fet les poblacions de Benicarló i de Peníscola. Però, quines han sigut les motivacions que ens han portat fins a mantindre una postura de cautela respecte a aquesta magna operació urbanística de reversió?

En primer lloc cal posar-nos en context. Actualment, si Vinaròs decidira recepcionar íntegrament el tram de l’antiga N-340, són més de 12 quilòmetres des d’Aiguadoliva fins a Sòl de Riu. A aquests 12 quilòmetres, hi hauria que sumar 6 quilòmetres més dels trams d’enllaç entre l’antiga N-340 i la nova al seu pas per la N-232 (Morella) i la N-238 (Ulldecona). En total, aproximadament 18 quilòmetres que l’Ajuntament de Vinaròs, no només recepcionaria, sinó que també hauria de mantindre.

Perquè es faiguen una idea. Hauriem de comptabilitzar els milers d’euros que l’Ajuntament de Vinaròs hauria de pagar en concepte de manteniment de cunetes, jardineria, asfalt, il3luminació...etc. Faiguen contes vostés mateixos.

Evidentment, les arques municipals d’una ciutat de poc més de 28.000 habitants no poden assumir aquest sobreesforç pressupostari i tècnic.

Nosaltres plantegem sol·lucions i alternatives. Plantegem que l’ajuntament es faigue càrrec de la trama més urbana per tal d’assumir les seues responsabilitats municipals sobre el tram que més ens afecta i que, les administracions superiors puguen assumir el manteniment dels trams restants.

Reclamem també que en el moment en què es puga arribar a un acord, els trams de l’antiga N-340 estiguen degudament asfaltats, així com actuacions en l’enllumenat dels enllaços i/o actuacions per millorar el drenatge en cas de fortes pluges.

Com he dit, no volem eludir responsabilitats, però amb altres administracions.

Al cap i a la fi, estem parlant d’una infraestructura intercomarcal.

*Alcalde de Vinaròs