Sempre hem dit des del govern municipal que ens importava el què i el com per damunt del quan. És evident que Castelló necessita un nou planejament urbanístic. Des que en 2008 una sentència anul·lara el PGOU que el PP aprovà l’any 2000, la ciutat està regida urbanísticament per unes Normes Urbanístiques Transitòries d’Urgència que serveixen per a anar tirant però que compliquen la tramitació dels expedients de llicència que es tracten a l’Ajuntament, al que s’afegeix malauradament la freqüent paralització (o almenys dificulten) d’inversions i activitats tan del dia a dia com obres menors en habitatges o llicències d’obertura de comerços.

Volem tindre un nou Pla General com més aviat millor. És de sentit comú. Però això no vol dir que ens impacientem justament ara que ja es veu la llum al final del túnel. Miren, els experts diuen que molt sovint la duració d’aprovació d’un nou Pla General des que s’inicien els tràmits per a modificar-ne un d’antic és del voltant de 10-12 anys. No és una dada per a estar satisfets cap membre de les administracions implicades en aquest complex tràmit i ens ho hauríem de fer mirar tots perquè a la velocitat que canvia la societat pot passar que el pla que s’aprove no done solucions actuals al terme municipal que ha patit tan tediosa tramitació. Però això és un altre tema i preferisc deixar teoritzar sobre açò als experts. El que pareix segur és que Castelló no arribarà a eixos 12 anys sense tindre un nou planejament urbanístic si tenim en compte que la tramitació actual es va iniciar al 2013.

També entenc que la voràgine comunicativa demane saber al minut el punt exacte de tramitació del Pla General. Però ara que ja hem entrat en la recta final del procés, que les directives polítiques ja estan fixades i que el treball que queda per fer té més de tècnic que de polític, em sent en l’obligació de demanar que deixen treballar als tècnics. Ja siguen de l’Ajuntament i de les diferents Conselleries implicades i organismes sectorials perquè em consta que són conscients de la importància que té aquest document i que el treball, a poc a poc, dia a dia es va fent. Deixem-los treballar. Un document que ha de marcar els pròxims 20 anys de Castelló no pot dependre de les presses dels últims mesos.

Aquest planejament és un document modern i innovador que projecta una ciutat més verda, més sostenible i més amable amb els seus ciutadans. Amb un creixement residencial realista, contingut i que servisca per a cosir barris, crear ciutat compacta i no crear innecessaris desplaçaments. Amb un creixement industrial esperançador al voltant de la futura estació intermodal que ha de servir d’impuls de l’activitat econòmica per a tota la província però també amb cura per la infraestructura verda que tenim arreu del terme municipal. Que solucionarà molts dels problemes que anem arrossegant en la marjal i dignificarà la vida per a residents com el patrimoni natural i paisatgístic. Una visió de futur que s’ha fet amb perspectiva de gènere (sent pioners a l’estat) i que a més incorpora l’objectiu de convertir Castelló en una ciutat amigable per a la infància i per a la gent gran. Com veuen, projectem un Castelló de futur millor que l’actual. I enfront d’eixe repte, poques presses però decisió.

*Portaveu de l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló