La setmana passada, vam voler explicar a la ciutadania que també segueix l’actualitat política i municipal a través d’aquest mitjà de comunicació, quines eren aquelles inversions que la Generalitat havia contemplat per al pressupost 2020 a Vinaròs.

En aquesta segona part, voldríem detallar algunes d’elles que per espai no vam poder esmentar, així com un repàs global a les inversions de la nostra ciutat:

1- Segellat de l’abocador: recollit en el capítol 6 fn 740, per al 2020, hi han contemplats un milió d’euros inicials que, junt amb l’altre milió del 2021, aglutinen dos milions per a la que considerem l’obra mediambiental i de recuperació territorial més important i urgent.

2- Inversions port: juntament amb els treballs de sanejament i enderrocament de les antigues casetes dels mariners que està portant a terme l’ajuntament, es contemplen 100.000 euros d’inversió per a aquest 2020 i uns altres 100.000 per al 2021.

Arribats a aquest punt, cal fer un resum per als que no van poder parar-se a llegir la informació que vam transmetre en la columna de la setmana passada i que vam resumir en tres grans inversions:

1- Nou centre de salut: 150.00 euroser a la redacció del projecte l’exercici 2020, amb una inversió total en l’obra repartida en tres anualitats que arriba fins als 3.250.000 d’euros.

2- Reforma Palau Justícia: 1,3M d’€ per a l’anualitat 2020 i 600.000€ per a l’anualitat 2021. En total, 1,9M d’€.

3- Pla Edificant: Les anualitats previstes per a la construcció del CEIP Jaume I són les següents: 1.100.000€ per al 2020, 4.400.000€ per al 2021 i quasi 200.000€ per al 2022. 5,7M d’€ aprox d’inversió total. Pel que fa a l’ampliació del IES Vilaplana, són les següents: 2.450.000€ per al 2020, 9.300.000€ per al 2021 i més de 750.000€ per al 2022. 12,5M d’€ en total.

La inversió global de la Generalitat per a només el 2020 és de 6,1M d’€, pel que estem davant d’un dels moments més importants dels últims anys.

Vam demanar-vos la vostra confiança a l’abril per afiançar la connexió València-Vinaròs. Esperem no defraudar-vos.

*Alcalde de Vinaròs