Aquesta setmana hem presentat a Brussel·les el consorci d’universitats europees CURE Alliance, impulsat per la Universitat Jaume I amb altres cinc centres de formació superior: Universitat Politècnica de Marche (Itàlia); Universitat de Llemotges (França); Universitat de Trás-os-Montes i Alto Douro (Portugal); Universitat Tecnològica de Gdansk (Polònia) i Universitat de Ciències Aplicades de Heilbronn (Alemanya). Aquest consorci naix amb la intenció de promoure la cohesió territorial intel·ligent, sostenible i inclusiva dels nostres territoris d’influència a través de la formació i la recerca.

Les sis universitats que integrem CURE Alliance compartim el fet d’estar ubicades en les denominades regions perifèriques europees i haver-nos consolidat com a actors clau del desenvolupament socioeconòmic del nostre entorn geogràfic. Aquests trets compartits ens fan afrontar cinc grans reptes comuns: la transformació digital; el desenvolupament sostenible; el multilingüisme i la integració cultural; l’equilibri entre la globalització i la identitat local i la inclusió social.

Davant d’aquests desafiaments, cada vegada més es necessita una resposta global però adaptada a cada realitat territorial i, sobretot, que no deixe ningú enrere, ni territoris ni persones. I és ací on CURE Alliance aporta el seu valor afegit. L’aliança entre sis universitats arrelades en diferents non-coreregions europees (Comunitat Valenciana, Alt Duero, Nova Aquitània, Marche, Baden-Wurtemberg i Pomerania) suposa una manera innovadora de contribuir a la cohesió d’Europa a través del coneixement i la innovació.

Les universitats ja hem demostrat la nostra capacitat d’estimular el creixement econòmic, afavorir el desenvolupament social i liderar la transferència de coneixement en les nostres regions d’influència. Ara també podem ser decisives per a reduir els desequilibris territorials que s’estan produint en el si de la Unió Europea.

Per a la Universitat Jaume I liderar aquest consorci d’universitats europees no només és un repte, també és una oportunitat. A curt termini, ens ofereix la possibilitat de coordinar un projecte conjunt que facilite una major oferta d’activitats complementàries en els camps de la generació i transferència de coneixements, el suport a la iniciativa empresarial, el foment de la innovació així com la integració professional. A llarg termini, intensificar la cooperació entre els socis per a generar un nou model d’universitat transnacional.

I, per descomptat, representa també l’oportunitat de demostrar que són capaços de liderar un projecte ambiciós, que ens ajudarà a millorar el nostre posicionament internacional i que obrirà noves oportunitats per a la nostra comunitat universitària, per a la nostra institució i també per al nostre territori.

Estic convençuda que aquesta nova aliança suposarà un avantatge competitiu per a totes les universitats sòcies gràcies a les possibilitats que ofereix la cooperació institucional en el marc de CURE Alliance en diversos àmbits com ara la formació, la investigació, la transferència de coneixement, l’emprenedoria i l’ocupabilitat de les graduades i graduats.

Aquest consorci s’emmarca dins de la internacionalit-zació de la Universitat, un dels sis eixos del Pla d’Acció de Govern 2019-2020 de l’UJI, i representa un salt qualitatiu en aquesta estratègia. És cert que la mobilitat d’estudiantat, joves investigadors i investigadores, profe- ssorat i personal d’administració i serveis ha sigut considerada com un dels principals motors, si no l’únic, per a la internacionalització de l’Espai Europeu d’Educació Superior. Però creiem que és el momentd’anar un pas més enllà i fomentar una manera de treball que potencie aquesta dimensió internacional també en els estudis, la ciència i la col·laboració institucional amb altres universitats. En aquest sentit, la Universitat Jaume I treballarà per a seguir incrementant la captació de fons europeus per a la investigació. Des de l’any 2014, els nostres grups d’investigació han aconseguit més de 10 milions d’euros de fons per a projectes d’investigació dins del programa Horitzó 2020, el que suposa un increment de quasi el 40% i als quals cal sumar uns altres 1,8 milions d’altres programes.

En docència, oferim dobles titulacions internacionals en grau i màster gràcies a diversos programes amb universitats de França i Itàlia; també comptem amb dos Erasmus Mundus que ens permeten formar al nostre campus a professionals d’alta qualificació arribats de diferents països i comptem amb 21 convenis de cotutela acadèmica de tesis doctorals amb universitats de 9 països i s’estan tramitant altres 14 convenis.

Tenim més de 300 programes d’intercanvi d’estudiantat amb 240 universitats d’Europa i altres 60 amb universitats d’Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i dels Estats Units. Aquest curs comptem al campus de l’UJI amb 330 estudiants d’altres països i tenim 300 estudiants de l’UJI fent estades d’estudis a universitats de tots els continents.

Quant a pràctiques curriculars internacionals, hem oferitmés de 80 beques i estem treballant en l’impuls a aquest àmbit amb el programa UJI Worldamb la col·laboració del teixit empresarial del nostre entorn.

Aquesta estratègia d’internacionalització també suposa una aposta decisiva per la captació i retenció de talent. El nostre objectiu ésconsolidar a l’UJI com a universitat amb projecció, innovadora i ambiciosa on la internacionalització representa una aposta de futur. Com a rectora de la Universitat Jaume I estic convençuda que hem de potenciar el component internacional en tots els nostres àmbits d’actuació: en l’oferta docent, la investigació, la transferència del coneixement i la innovació. I CURE Alliance representa un gran repte per a la internacionalització de la nostra Universitat i ens obri moltes possibilitats en tots aquests àmbits.

*Rectora de la Universitat Jaume I