Com bé sabran, la ciutat de Castelló fou eminentment republicana en les tres primeres dècades del segle XX, tot construint un discurs favorable al passat liberal de la ciutat que s’enfrontà a l’absolutisme. Aquest era el discurs més oficial però el que va transcendir entre la ciutadania és que aquesta era una institució massa costosa per a les funcions que tenia.

Hem de pensar que el tarannà del republicanisme castellonenc estava lluny de ser ideològicament d’esquerres, com ocorria a altres territoris de l’Estat, Castelló pertanyia a l’esfera del republicanisme radical, més aviat conservador. Recordar el passat resulta pertinent per a contestar preguntes del nostre present més immediat amb relació a la situació del Cap de l’Estat. Evidentment el temps ha passat, però resten intactes algunes preguntes que els castellonencs ja es feien. Què és el que motivava i motiva el sosteniment públic de la monarquia?

Una de les contestacions que s’ha donat sovint és el de la representació, si pensem que no és una figura investida a partir del sufragi universal, tot i que pertany una institució constitucional. Aquesta legitimitat que li atorga la Carta Magna seria el motiu que l’ha suportada en els darrers anys. Tanmateix, tot plegat ha saltat pels aires en observar que ni tan sols pot mantenir una imatge positiva, conreada en les darreres dècades pel silenci còmplice dels mitjans.

Si estiguérem al capdavant d’una figura que treballa en favor d’una ciutadania, amb valors ètics universals, podríem qualificar la monarquia d’ambaixadora, però són massa repetides les informacions que ens condueixen a una institució que bàsicament treballa per a la seua supervivència i per a la premsa groga, ara que sembla ha finalitzat la lluna de mel amb els mitjans. Potser en alguns moments la institució monàrquica ha format part de la solució política, com en la transició democràtica, però ara no sembla un agent que contribuïsca a solucionar els nostres problemes, a més de resultar força costosa. Tornem als arguments dels Castelló republicà. H

*Regidor de Compromís per Castelló