Els pressupostos públics tenen gènere? La resposta és que sí. I a l'Ajuntament de Castelló anem incorporant progressivament la identificació de l'impacte de gènere als pressupostos municipals. Aquest és una nova forma de mirar i d'analitzar la gestió dels diners públics, on examinem en cadascuna de les partides per fixar la mirada en com es distribueixen els recursos econòmics entre dones i homes per a construir una societat més justa i equitativa.

Açò pot paréixer molt teòric i amb poca incidència real a l'hora d'invertir els recur- sos municipals, però és l'instrument més potent que té una administració per a avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones. Durant molt de temps, el pressupost ha estat vist com a neutral i es considerava que els seus efectes eren igualment beneficiosos per a la ciutadania. Podríem dir que patia ceguera de gènere i açò no feia més que perpetuar les desigualtats socials i econòmiques.

Des de 2017, l'Ajuntament de Castelló té el compromís d'incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits de l'administració i els pressupostos amb perspectiva de gènere són el màxim exponent de la transversalització en l'administració. D'aquesta manera, a l'exercici de 2020, més de 27 milions d'euros tenen impacte directe o indirecte en les dones, un increment del 160% respecte a l'inici. Assegurem així un camí encetat pel qual continuarem avançant per tal d'erradicar les diferències socials i econòmiques de partida, més encara després d'una situació com la de la crisi sanitària que ha contribuït a fer més profunda l'escletxa de gènere.

Els pressupostos amb perspectiva de gènere no són uns comptes «per a dones», són una acció tant nova com necessària per a transformar la societat en una societat cuidadora, on el compromís dels governants és i serà treballar per garantir una vida digna per a tota la ciutadania, reconèixer les tasques silenciades, amagades i no remunerades i avançar en la consecució de la igualtat efectiva i l'erradicació de la violència masclista.

*Regidora de Feminismes i LGTBI de Castelló