Vull ser clar: el pressupost de la ciutat de Castelló arriba tard. Qualsevol intervenció que parle sobre ell i no explique aquesta eventualitat es deixa una peça clau de la realitat política local. Ja sé que el pressupost d’un ajuntament no és un tema especialment atractiu, ni tan sols per als lectors de columnes d’opinió, els qui gaudim de poder llegir cadascuna de les visions que ens porta el diari. Però aquest és el document més important que aprova el ple durant l’any.

Resumint molt, molt, molt fer política és invertir diners, regular normes i gestionar recursos humans i, inclús per desenvolupar i fer complir normativa i gestionar el personal, calen diners. I aquesta explicació senzilla és el motiu perquè la feina política és aprovar un pressupost, perquè allí estan reflectides les accions que vol portar a terme. I en aquest pressupost, accions en venen i moltes.

Primerament, hem reforçat l’àrea de Benestar Social. Ho vam dir fins a l’avorriment: davant d’aquesta pandèmia l’administració pública ha de ser l’escut que faça que ningú es quede enrere. I això fem. No és senzill. Molta gent s’ha trobat, de sobte, sense recursos per a garantir el benestar de la seua pròpia família. La realitat és que la tercera part de telefonades que vam rebre al 010 durant el confinament tenien relació amb inclusió social.

Treballem també per la sostenibilitat, afavorim una mobilitat verda i incrementem la recollida selectiva de residus per contaminar menys i reciclar més. I aquest objectiu està reforçat per les inversions de PIRECAS, pensades per a millorar, entre altres, els centres educatius i les instal·lacions municipals amb els projectes que ens ha demanat la ciutadania en processos participatius.

En aquest pressupost fem una aposta clara pel Pacte Local per l’Ocupació, i és que el treball és la màxima preocupació del veïnat de Castelló i per això també ho és per a Compromís i per al govern municipal. Les xarxes de proximitat, que s’ha manifestat imprescindibles en aquesta crisi. Parlem del xicotet comerç que fa barri i té cura del veïnat però també de llibreries, artistes, professionals de la música... Tots aquells agents que n’han fet més fàcil el confinament tenen un paper protagonista en aquest pressupost. Amb ajudes directes o, senzillament, amb la compra per part del consistori de llibres i obra als comerços de la nostra ciutat, una de les línies que desenvoluparà, com no, la meua companya Verònica Ruiz des de l’àrea de Cultura.

Els comptes de 2020 consoliden Castelló com ciutat educadora i inclusiva, i això vol dir que col·laborem amb la Conselleria d’Educació per trencar la bretxa digital i avançar en Edificant. Des de la regidoria d’Educació, el company Francesc Mezquita ha encetat accions de col·laboració amb les AMPA i les empreses de lleure per a organitzar activitats que afavorisquen la inclusió i la conciliació familiar, tan necessàries en aquest context.

És el moment de reactivar Castelló, d’estar al costat de la gent, d’escoltar i atendre les seues necessitats més que mai. Encara som a temps, estic convençut, de créixer de manera sostenible, justa i amb projecció de futur. H

*Regidor de Transparència i Bon Govern de Castelló