Ja saben vostés que l’Ajuntament de Castelló es va comprometre a desenvolupar, juntament amb els col·lectius que treballen pels drets LGTBI, a desenvolupar el I Pla Municipal per la Diversitat Sexual de Castelló. Un Pla que liderarà el Servei d’Igualtat d’Oportunitats i que pel seu caràcter transversal impregnarà a totes les àrees del consistori per a compartir una mirada basada en la perspectiva de la diversitat sexual.

Ja el passat any 2020 es va iniciar un treball participatiu per a elaborar un diagnòstic de la realitat LGTBI de la nostra ciutat, necessari per a poder desenvolupar polítiques específiques en relació amb la igualtat, la promoció dels drets sexuals i reproductius, la coeducació, la participació de les persones LGTBI i la prevenció, atenció i eradicació de la LGTBIfòbia.

I vull incidir en el procés participatiu, perquè sense totes les persones dels diferents col·lectius que, reunió rere reunió, setmana rere setmana, han treballat en cos i ànima, aquest diagnòstic i l’esborrany del Pla d’acció municipal per als anys vinents no existiria. Diàleg i intercanvi d’experiències són principis bàsics i fonamentals perquè en uns mesos puguem tindre una proposta del Pla i garantir el seu èxit.

Ara la definició concreta del que serà el I Pla Municipal per la Diversitat Sexual de la ciutat està cada dia més prop. Arranquem les sessions on abordarem les propostes suggerides pels col·lectius per veure la viabilitat municipal sempre sota tres eixos centrals: visibilitzar i reconèixer les situacions i realitats vitals de les persones LGTBI+, restituir la dignificació de les condicions de vida mitjançant l’accés al ple exercici dels drets i definir la resposta institucional a la conformació d’un altre model de societat amb polítiques inclusives de diversitat sexual i de gènere. Aquestes són, com no, les línies estratègiques que orientaran el contingut de Pla per la Diversitat Sexual per a aconseguir, amb la nostra aportació, que Castelló siga una ciutat igualitària i lliure de discriminació. H

*Regidora de Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Castelló