El campus del Riu Sec sempre ha estat un valor afegit per a la Universitat Jaume I. Un campus funcional, modern, accessible i cada vegada més sostenible. A més a més, la seua planificació i disseny han permés un creixement ordenat i amb la flexibilitat suficient per a adaptar-se a les necessitats docents, d’investigació i innovació, de gestió i, també, per a afavorir espais de convivència per a la comunitat universitària.

En aquest moment, seguim treballant en la consolidació del campus amb la voluntat d’adaptar-nos a les necessitats canviants de l’activitat universitària, potenciant àmbits com la transferència i la innovació i, a més, avançant cap a un campus més saludable i respectuós amb el planeta. Així, en el darrer Consell de Govern de l’UJI vam informar de la reactivació del Pla Propi d’Inversions amb una inversió de més de quatre milions d’euros que permetran impulsar set actuacions.

Finalització Facultat de Ciències de la Salut

Enguany, gràcies al finançament rebut de la Generalitat valenciana (4,5 milions) i prop d’un milió d’euros de fons propis de l’UJI, començarem l’adequació interior de les aules i laboratoris docents dels dos mòduls de la segona fase, amb la qual finalitzarem la Facultat de Ciències de la Salut. Uns treballs que s’executaran en catorze mesos i permetran que aquests nous espais docents i d’investigació en l’àmbit sanitari s’inauguren el curs 2022-2023. La conclusió d’aquesta facultat suposarà, a més, alliberar espais en la de Ciències Humanes i Socials, ja que es traslladarà l’àmbit de Psicologia als nous mòduls de Salut.

Zona enjardinada d’Humanes

Precisament per aquesta situació, la reforma planificada de la Facultat de Ciències Humanes i Socials començarà per l’exterior, amb el disseny d’una nova zona enjardinada entre el centre i l’edifici de gestió i del Servei d’Esports. S’ha previst una inversió de 800.000 euros en el desenvolupament d’aquest espai verd, que suposarà una reordenació de la mobilitat en aquest punt del campus.

Nou edifici d’innovació i transferència

També es preveu l’inici de la construcció d’un nou edifici d’innovació i transferència per a grups i instituts d’investigació i empreses d’alt valor afegit. A la Universitat som molts conscients de la importància de la ciència i, precisament, una de les lliçons que ens deixa la pandèmia és l’aposta per la investigació com a eix per a una veritable societat del coneixement. Amb una inversió inicial de 250.000 euros, durant 2021 es redactarà el projecte i s’iniciarà la construcció en la parcel·la entre l’edifici d’investigació 2 i l’Espaitec. Aquest nou edifici està alineat amb el Pla de Promoció de la Investigació de l’UJI, que entre els seus eixos estratègics preveu enfortir la innovació per a facilitar el desenvolupament de prototips a partir de la recerca pròpia.

Impuls a l’eficiència energètica

Un altre paquet d’inversions, d’1,7 milions d’euros, inclou la rehabilitació de cobertes, la substitució d’equipament de climatització i la instal·lació de panells fotovoltaics als aularis de l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Aquest conjunt d’inversions encaixa amb el compromís per tenir un campus amb menys impacte mediambiental, amb equipaments per a l’optimització del consum energètic i, a més, que permeta seguir desplegant la generació d’energia verda d’autocosum.

Equipament de laboratoris docents i d’investigació

El Pla Propi d’Inversions també inclou una partida de 600.000 euros per a la dotació i renovació d’equipament en laboratoris destinats tant a la docència com a la investigació. A més, quan siga necessari, també permetrà equipar nous espais d’investigació davant l’obtenció de projectes d’investigació que suposen la incorporació de personal investigador d’excel·lència.

Atenció a l’estudiantat a l’Àgora

La reordenació d’usos dels locals de l’Àgora també rebrà un impuls de 250.000 euros amb l’objectiu d’oferir una millor atenció a l’estudiantat. Per exemple, un d’aquests locals es destinarà a seu de la Universitat per a Majors, que ocuparà així un espai més simbòlic i central al campus.

Adaptació d’espais al Rectorat

Una altra de les actuacions correspondrà a l’adequació d’espais a l’edifici de Rectorat, amb 200.000 euros, per a adaptar-se als serveis ubicats en aquest edifici, millorar l’eficiència energètica i realitzar la correcció de les cobertes.

En definitiva, la materialització progressiva d’aquests projectes permetrà consolidar la reestructuració del campus, amb l’objectiu de millorar i ampliar els espais de docència, els d’investigació i innovació així com els de serveis, com ara els d’atenció a l’estudiantat. El Pla Propi d’Inversions també servirà perquè el nostre campus avance en eficiència energètica, ampliant el nombre de parcs solars fotovoltaics per a generar energia neta, i incrementarà les zones enjardines del campus. Tota una sèrie d’actuacions alineades amb el Pla d’acció per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic que recull el compromís de l’UJI pel seu entorn, el respecte per la naturalesa i la millora de la qualitat ambiental.

Deia al principi que el campus és un valor afegit per a la Jaume I, destacant la seua funcionalitat, el seu disseny i mida i per concentrar tots els serveis en un campus únic. Ara volem que el Pla Propi d’Inversions 2021 ens permeta desenvolupar l’activitat docent i investigadora i les tasques de gestió en unes millors condicions per a la comunitat universitària, a més de facilitar espais per a la innovació, la cultura, l’activitat esportiva i la convivència.

Rectora de la Universitat Jaume I