La pandèmia del coronavirus i el confinament han suposat un trasbals en les vides de milions de persones, especialment de les dones, que han vist agreujats els seus problemes de conciliació laboral i familiar. Un període en què les dones hem viscut situacions límit en jornades de treball professional i de cures interminables. I és que al nostre país hi ha uns 8 milions de dones treballadores dels sectors públic i privat. I a totes nosaltres, i només a nosaltres, se’ns fa sempre la gran pregunta: com concilies la vida laboral i la familiar?

Esta setmana se commemorava el Dia Nacional de la Conciliació de la vida familiar i laboral i de la coresponsabilitat (23M). Una diada necessària, ja que malauradament encara som en gran majoria les dones les que conciliem i adaptem les nostres carreres professionals a la família i les que ens ocupem de les cures i la casa. La conciliació i la coresponsabilitat són imprescindibles per reduir les desigualtats entre homes i dones en tots els àmbits de la vida política, econòmica, social i cultural.

Una reivindicació que ha d’anar acompanyada de mesures que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones. En concret, el Secretari Autonòmic d’Ocupació i director de Labora, Enric Nomdedéu, ha elaborat una proposta per a la reducció de la jornada laboral a 32 hores mantenint els nivells salarials. Una reducció que permetria disposar de més temps per a conciliar i que també presenta avantatges en l’àmbit mediambiental, sanitari i social.

Només si apostem per polítiques socials i igualitàries com les que promou Compromís podrem trobar un equilibri entre la vida familiar i la professional i avançar cap a un estat del benestar.

Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real