Com a alcaldessa he de vetlar pels interessos de Borriana, esmenar la plana a qui no fa els deures amb el nostre poble i exigir que es complisquen les promeses, projectes i actuacions necessàries per al desenvolupament futur, més encara quan són d’extraordinària importància per a la ciutat.

Per això, torne a reclamar i exigisc al govern d’Espanya que inicie la construcció de quatre espigons, la protecció de les goles, el reforç de diversos murs en la costa nord i la creació d’una platja a la Serratella. Actuacions que són molt necessàries per a protegir i solucionar el problema d’erosió que pateix el nostre litoral, tots previstos en l’Estratègia d’actuació del tram de costa comprés entre els ports de Castelló i Sagunt.

Després de nombroses reunions periòdiques mantingudes amb la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, durant més de quatre anys, l’última ahir mateix per videoconferència, i després d’incloure les obres en una de les seues quatre Estratègies, seguim igual, amb projectes que s’allarguen en el temps d’una manera excessiva.

També vull afegir que, desde l’Ajuntament, hem tornat a traslladar a la Generalitat valenciana les demandes prioritàries del nostre municipi sobre la remodelació integral del port, quant a infraestructures portuàries, administració de costes i gestió i explotació de ports de competència autonòmica, treballs reivindicats des de fa molt anys.

Redacció dels plecs

Per a enguany, cal destacar la redacció dels plecs per a la reforma i adequació del Moll de Llevant i l’execució, encara pendent, per a donar una solució com més prompte millor, ja que es troba en un estat de degradació bastant lamentable, amb deficiències acumulades des de fa ja més de 25 anys.

Unes obres que, com no, serviran també per a resoldre el problema endèmic de calat de la via del port, amb la prolongació de l’escullera entre 150 i 200 metres. També està pendent en l’actualitat la licitació de la redacció del projecte d’obra Port-ciutat, una iniciativa per a millorar les dotacions de la zona portuària, les comunicacions i l’accessibilitat entre el port i el conjunt del terme municipal, a més de la petició de construir enguany una nova tira de casetes per a pescadors i d’instal·lar un espai cobert per a estendre les xarxes i perquè els mariners no estiguen al sol.

Amb tot, vull reconèixer les inversions previstes per la Generalitat enguany en obres d’emergència al port, amb un nou dragatge i l’habilitació d’un espai d’integració per a ús de les tripulacions de vaixells que realitzen treballs humanitaris, amb una inversió al voltant de 924.000 euros. El futur de Borriana també depén de les inversions de les altres administracions, per això hem de ser reivindicatius i exigents.

Alcaldessa de Borriana