El full de ruta que l’actual Consell de Direcció de l’UJI ens vam marcar en el Pla d’Acció de Govern 2019-2022 incorporava, com a dos dels objectius estratègics, la millora i actualització de l’oferta d’estudis oficials i l’impuls a la formació pròpia. Ens vam proposar aquests objectius convençudes que la transmissió del coneixement i dels valors mitjançant la docència i la formació són funcions principals de la Universitat, i que l’oferta acadèmica representa el compromís de la Universitat cap a la societat a la qual prestem servei públic.

Amb aquests objectius hem treballat durant tres anys i avui ens congratulem que la Universitat Jaume I comence el curs 2021-2022 amb una oferta acadèmica ampliada, entre d’altres, amb dos nous graus amb molta projecció, com són els de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) i el d’Intel·ligència Robòtica.

Aquesta implantació és el fruit de la implicació de moltíssimes persones: les respectives comissions mixta i acadèmica —amb Carlos Hernando i Manuela Alonso al capdavant dels estudis de CAFE i Antonio Morales en el cas d’Intel·ligència Robòtica—, així com el treball dels centres on s’implantaran i del Vicerectorat d’Estudis i Docència, encapçalat per Isabel García-Izquierdo.

Amb aquests dos nous títols, amb perfils diferenciats, d’elevada demanda i amb projecció de futur, elevem a 34 l’oferta de graus de l’UJI. No podem oblidar que aquesta implantació s’emmarca en l’estratègia institucional per a millorar l’oferta formativa amb titulacions que resulten atractives, que contribuïsquen a la diferenciació i singularització de la nostra oferta, a més d’atendre demandes de formació qualificada i amb rigor científic. De fet, la consecució del grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport culmina una reivindicació històrica a la nostra Universitat, i el grau en Intel·ligència Robòtica és pioner en el nostre entorn més pròxim i som una de les poques universitats que l’ofereix de tot l’Estat. La seua incorporació s’ha fet, a més, amb visió de futur per tal que aquests nous graus generen sinergies amb estudis ja existents. Així, a mitjà termini, podrem oferir dobles títols i millorar encara més la capacitació del nostre alumnat.

Però l’enfortiment de l’oferta acadèmica no s’atura en els graus. La millora dels estudis oficials també repercuteix en l’oferta de màsters, que se situarà en 42 títols, on destaca com a novetat el màster Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima, un programa que ens ajuda a potenciar la projecció internacional de l’UJI. A més, en el seu desplegament serà clau l’experiència de grups d’investigació de l’UJI altament competitius en l’àmbit internacional i les infraestructures capdavanteres a Europa, com és el cas del Centre d’Investigació en Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques de l’UJI.

El curs que ve a l’UJI també ampliarem a 54 l’oferta de títols propis de postgrau, que inclou màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert i experta. Com a novetats, s’oferiran títols en àmbits estratègics, com ara el màster en Empreses Logístiques, Direcció i Cadena de Subministrament; el màster en Infermeria i Salut Escolar en els Centres Educatius; el màster en Tecnologia Ceràmica; el curs d’expert i experta universitari en Matèries Primeres Ceràmiques, i el d’expert i experta universitari en Intervenció en Trastorn de l’Espectre Autista.

En conjunt, els títols propis abasten totes les branques de coneixement, estan pensats per a oferir formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari i en la seua majoria tenen una orientació clarament professional. D’aquesta manera, des de la Universitat complim un doble objectiu: d’una banda, garantim la formació al llarg de la vida, una funció essencial en una societat del coneixement com la nostra. I, d’altra, apropem a la societat les capacitats formatives i d’investigació que tenim al campus, i donem resposta a necessitats del teixit social i productiu.

Soc conscient que no es tracta sols d’ampliar el nombre de títols. Sabem que l’oferta d’estudis constitueix una de les claus de qualsevol universitat, no només per la quantitat i tipus de programes en els diferents nivells, sinó, sobretot, per la seua implementació pràctica. Per aquest motiu, hem avançat en la millora dels títols a través de la revisió dels plans d’estudis i també mitjançant la innovació educativa i la formació del professorat en noves metodologies, un altre eix estratègic del nostre Pla d’Acció de Govern.

A més a més, l’experiència de la pandèmia ens ha ajudat a posar l’èmfasi a millorar l’aprenentatge de l’estudiantat, aprofitant totes les oportunitats formatives que ofereixen les noves tecnologies. En aquest sentit, hem incorporat noves metodologies de docència en línia i hem donat suport a la creació de materials multimèdia i de recursos digitals en obert. I, a més a més, ho hem fet sense renunciar al que som, una universitat presencial.

En resum, l’ampliació d’estudis forma part de l’estratègia institucional que aquest Consell de Direcció va incorporar al Pla d’Acció de Govern 2019-2022 i avui podem estar satisfets per haver avançat, entre molts altres, en aquest eix estratègic. A partir d’ara, seguirem treballant, amb el mateix compromís i la mateixa il·lusió que fins al moment, en la millora de la nostra oferta d’estudis i en la consolidació de l’UJI com una de les millors universitats joves del món.

*Rectora de la Universitat Jaume I