La Llei de Serveis Socials Inclusius és una revolució per al sistema de benestar valencià. L’arribada de l’esquerra a la gestió autonòmica després d’anys de govern de dretes planteja un canvi de paradigma que ara situa les persones al centre de les decisions polítiques per tal de no deixar ningú enrere i, per això, articular uns Serveis Socials universals, tal i com ho és el sistema educatiu i sanitari, és una necessitat.

Una de les coses positives i que reverteix directament a la població és la reducció de les ràtios i, per tant, l’ampliació de plantilla en els departaments de l’Administració local, la qual cosa permet agilitzar les llistes d’espera de la ciutadania.

Tot i això, a l’Ajuntament de Vila-real veiem com la contractació de més professionals per a la plantilla no s’ha produït, i trobem un departament maltret, cremat i saturat per la gestió del dia a dia, tot això sumat a l’increment de feina desencadenat per la covid-19, i una població, en conseqüència, que pateix un retard important en l’atenció directa.

El darrer mes de maig es convocava una borsa precisament per dur a terme aquesta ampliació, de fet es convocava de caràcter urgent, amb una justificació, tal i com requereixen aquest tipus de procediments. No obstant això, ens trobem a les portes de l’agost i encara no s’ha resolt, ni s’ha fet públic el llistat provisionals d’admesos, en un procés de convocatòria pública que se pressuposava urgent, i que de fet ho és, tal i com ens manifesten les treballadores del departament. Si hi ha res inqüestionable per a un govern d’esquerres és la protecció d’aquelles persones més vulnerables. Per aquest motiu cal prioritzar quins són els esforços que fa l’equip de govern. Perquè una bona gestió és imprescindible.

Portaveu de Compromís per Vila-real