Durant les últimes setmanes distints departaments de l’Ajuntament estem ja treballant en actualitzar l’inventari d’emissions de CO2 de la ciutat per desenvolupar després un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible que fixe el full de ruta per perseguir l’ambiciós objectiu de reduir el 55% de les tones de diòxid de carboni emeses per la ciutat abans de 2030.

Vaja per davant, abans que res, el reconeixement a moltes persones de distints perfils que treballen en l’ajuntament i que a més de les seues tasques habituals estan traient temps per desenvolupar esta nova estratègia, demostrant la vocació de servei públic de molta gent que espenta per tirar endavant l’administració i modernitzar-la, sovint en recursos insuficients i dinàmiques de treball no massa eficients.

L’objectiu dels Plans d’Acció pel Clima i l’Energia han passat d’una reducció del 40% al 55% degut l’augment de l’ambició dels compromisos climàtics de la Unió Europea amb el Pacte Verd. Boris Johnson, per demostrar que Gran Bretanya és més que Europa després del brexit, o pot ser per la por que el seu país illenc patisca més la pujada del nivell del mar, situa la reducció d’emissions fins al 78% en 2035. Una carrera per frenar el canvi climàtic a la que es suma Joe Biden ambicionant que en 2050 el 45% de l’electricitat americana siga d’origen solar, fites que a banda de l’impacte comunicatiu impliquen canvis enormes.

Si a Castelló en l’any 2030 no circulara cap vehicle de motor de combustió, cap autobús, ni moto, ni cap transport de repartiment, amb la resta dels consums energètics intactes sols (que no és poc) reduiríem el 37% de les emissions de diòxid de carboni, ens faltaria quasi un altre 20%, perquè ens fem una idea de la magnitud de l’objectiu que ens volem fixar.

Reduir eixes emissions exigirà polítiques de mobilitat, de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica, d’incentiu de les energies renovables, de consum de proximitat per reduir el transport de mercaderies i de reindustrialització verda per atendre des de la proximitat els requisits tècnics d’eixa nova matriu energètica que van a significar un canvi de paradigma en els nostres hàbits de vida, en el model de ciutat i en el model productiu del país. Una oportunitat per generar noves riqueses econòmiques, però alhora també un repte d’adaptació per a les elits econòmiques del vell model.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló