Per als amics i amigues dels idiomes, de la literatura i de la cultura en general, el 26 de setembre, Dia Europeu de les Llengües, és un bon dia per tornar a clamar per l’ecologia lingüística i, de retruc, per l’ecologia cultural i de pensament. La Universitat Jaume I (UJI) veu clar aquest reclam i és conscient de la riquesa que suposa la diversitat lingüística, no solament perquè les llengües —incloent-hi, és clar, la llengua natural de les persones sordes—, contribueixen al coneixement i la comunicació humanes, sinó també perquè ens identifiquen i són les dipositàries de la història. Per això l’UJI ha apostat des de sempre per un sistema d’ensenyament-aprenentatge-avaluació de llengües de qualitat, així com per l’impuls i la promoció de la llengua pròpia, de les llengües oficials, del multilingüisme, el plurilingüisme i el respecte a totes les cultures.

Així, a través del Servei de Llengües i Terminologia (SLT), ofereix cada semestre una selecció de cursos d’alemany, anglès, català, català i espanyol, com a llengües estrangeres, francès i italià, en els seus diferents nivells de domini, com també en diferents modalitats i entorns: cursos presencials i semipresencials in situ (que s’imparteixen en les dependències de la Universitat mateixa) i en línia, cursos intensius i semiintensius, cursos de preparació per a les proves d’acreditació i cursos específics prevists en els programes d’incorporació de l’anglès a la docència i de l’impuls del valencià. D’una altra banda, com a complements dels cursos o adreçat a les persones que vulguen aprendre pel seu compte, l’SLT posa a disposició de la comunitat universitària tots els recursos materials i humans del seu Centre d’Autoaprenentatge de Llengües.

A més, l’SLT programa grups de conversa semestrals d’anglès, català, francès i italià; i obre l’aplicació tàndem de l’IGLU per a la formació de parelles interculturals que vulguen practicar la interacció oral en diferents idiomes autònomament; per bé que l’SLT els hi ofereix guies de suport amb una bateria d’idees i ítems culturals i lingüístics, per organitzar-se les reunions.

Finalment, es publiquen dues convocatòries de proves oficials d’acreditació de català (CIEACOVA), d’anglès (CertACLES); i, als efectes interns que s’escaiguen, d’italià, alemany i francès.

L’SLT també col·labora en l’organització de cursos i altres accions formatives o acreditadores amb altres serveis, departaments i grups de recerca de la Universitat Jaume I, les altres universitats valencianes i les de la Xarxa Vives o altres administracions i institucions comarcals. Així per exemple, conjuntament amb Acció Cultural del País Valencià per a la primera setmana de febrer de 2022 hi ha previst un congrés sobre llengües i interculturalitat, obert als mestres, a la comunitat universitària i al públic en general, amb tres ponències marc amb els seus respectius tallers i una taula redona, bastides sobre els pilars de la comunicació a l’aula, l’educació per a la integració lingüística i interculturalitat i convivència.

Quant a l’oferta de programes d’ajudes i promoció de llengües hi participa amb un programa d’incorporació de l’anglès a la docència i els programes d’ajuda a la divulgació i promoció del valencià, que ja estan en vigor i que tenen convocatòria oberta fins al 30 de setembre. D’altra banda, el passat 30 de juny es va tancar el termini del programa d’impuls a la docència en valencià, adreçat a les comissions de grau que es comprometen a implementar un augment de la docència en valencià.

Podeu visitar l’SLT i el CAL a l’edifici de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals | Bloc departamental TI | Planta 0 | slt@uji.es | cal@uji.es |Xarxes socials: @ujillengues | https://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/

*Servei de Llengües i Terminologia de l’UJI