A la Universitat Jaume I encarem el nou curs acadèmic amb tota la presencialitat a les aules i amb la confiança que siga, per fi, el curs que deixe enrere la pandèmia. Com tots els inicis, és el moment de projectar-nos cap al futur i d’assentar les bases d’una universitat que ha de respondre a les transformacions socials, econòmiques i ambientals que vivim. Transformacions que van des del canvi climàtic, i el seu impacte en la salut, a la irrupció de la intel·ligència artificial, l’augment de les desigualtats o els delictes d’odi.

Afrontem aquest escenari, on el coneixement i la recerca són més importants que mai, des d’una doble perspectiva. Per un costat, culminarem el Pla d’Acció de Govern, que dirigeix les actuacions de l’Equip Rectoral, i, paral·lelament, posarem en marxa nous projectes per a enfortir la capacitat formativa, investigadora i d’innovació de la Universitat. I, per l’altre costat, seguirem reivindicant una resposta política decidida i compromesa per a superar dues reivindicacions històriques de les universitats: disposar d’un model de finançament universitari suficient i estable i establir un marc legal per al personal universitari que reduïsca la temporalitat, adequat a les acreditacions del professorat i que permeta el relleu generacional.

Aquests projectes de futur en el curs que ara comença inclouen tots els àmbits d’actuació de la Universitat: des de la innovació i recerca, fins a les infraestructures, i responen també a demandes dels col·lectius que conformen la comunitat universitària. Seran, doncs, actuacions globals que ens permetran assumir nous reptes i completar els programes que es troben en ple desenvolupament.

Pel que fa a les accions al si de l’UJI, avançarem per a incorporar noves titulacions a l’oferta acadèmica, com el grau en Bioquímica i Biologia Molecular, i donar així resposta a la creixent demanda social en els àmbits sanitari, ambiental, farmacèutic, cosmètic, agroalimentari, etcètera.

En investigació i innovació, la construcció d’un nou edifici de transferència facilitarà encara més la connexió de grups i instituts d’investigació amb el teixit productiu. Així mateix, amb la creació del Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, s’enfortirà la capacitat d’adaptació del sistema educatiu al context social en què es desenvolupa.

La consolidació del campus també rebrà un fort impuls. Estem en la recta final de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut, un projecte cabdal per a l’UJI i per a la societat de Castelló pel que representa per a la formació i la recerca en l’àmbit de la salut.

A més, seguirem avançant per fer de l’UJI una Universitat més sostenible i saludable. En aquest sentit, desenvoluparem el Jardí del Temps, un nova zona verda de 10.000 metres quadrats que millorarà la qualitat ambiental del campus. Aquest nou espai verd comportarà la reordenació de la mobilitat del campus, que beneficiarà la circulació dels vianants i donarà prioritat a l’ús de bicicletes i vehicles no contaminants. L’UJI també ha fet moltes inversions per a fer un ús racional de l’energia i buscar fonts alternatives que minimitzen l’impacte ambiental i rebaixen les despeses de manteniment del campus. En aquest sentit, avançarem en la instal·lació de nous parcs solars fotovoltaics.

Pel que fa a la digitalització i les tecnologies de la informació i la comunicació, en línia amb el Pla UJI Digital, aprofundirem en la millora de la infraestructura i de les competències digitals de tota la comunitat universitària. Aquest àmbit ha sigut fonamental per a poder desplegar amb eficàcia la docència, la investigació i la gestió universitària al llarg dels mesos de pandèmia. Al mateix temps, ens ha obert altres vies d’investigació i d’adaptació de les eines digitals a la docència.

Les persones, pilar fonamental de qualsevol institució, continuen en el centre de les nostres polítiques. Les iniciatives pròpies per a millorar les condicions laborals del personal docent i d’administració aniran acompanyades d’una imprescindible acció reivindicativa per a arribar a tindre una plantilla estable que garantisca la posada en marxa d’importants projectes d’investigació a mitjà i llarg termini i programes de docència. Tot això, per a garantir el millor servei públic a la societat.

Pel que fa a l’alumnat, el diàleg i el consens amb el Consell de l’Estudiantant marcaran les nostres actuacions, especialment aquelles adreçades a evitar que les circumstàncies econòmiques familiars dificulten l’accés a la Universitat. També incidirem en la formació en sostenibilitat, diversitat lingüística i cultural i afavorirem l’ocupabilitat i l’emprenedoria de l’alumnat, en un clar exemple de la formació integral que hem de garantir a tots els joves que confien i aposten per l’UJI per a estudiar una carrera universitària.

Igualtat

També en l’àmbit de les persones, aprovarem un nou Pla d’Igualtat; afavorirem la inclusió de l’estudiantat amb discapacitat i necessitats educatives específiques i seguirem desplegant accions alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. També seguirem mirant a Europa, conscients del paper de la internacionalització en la formació superior, la investigació i la cohesió social i, al mateix temps, reforçarem el compromís de l’UJI per la cooperació internacional.

Ara bé, en un context en què s’ha evidenciat la importància del coneixement, la ciència i la innovació, és el moment de superar les dues reivindicacions que citava abans: el nou model de finançament i la situació de les plantilles de les universitats.

Pel que fa al finançament, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar en l’obertura de curs a l’UJI un finançament estable per a les universitats que s’aplicarà el curs 2022-2023. Confiem que així siga i que el nou model responga a les necessitats reals de les universitats, de cada una de les universitats públiques. Pel que fa a l’altra reivindicació, necessitem reduir el percentatge de personal interí, racionalitzar la carrera universitària, facilitar el relleu generacional i unes condicions laborals apropiades a la capacitació del nostre personal. Per a això, entre altres mesures, és urgent eliminar la taxa de reposició i aplicar el conveni col·lectiu del personal laboral.

En aquest breu resum de les accions que emprendrem en aquest nou curs queda patent que a l’UJI treballem per a respondre, amb les màximes garanties, als desafiaments d’una societat del coneixement que avança, a una velocitat vertiginosa, cap un món molt més tecnològic i encara més global. Aquest és un temps de reptes i oportunitats en què l’UJI ens comprometem a posar totes les nostres capacitats de formació, recerca i innovació al servei de la societat que ens envolta. I ho fem amb l’esperit de superació i dinamisme que ens caracteritza, amb el compromís de sempre, però, més conscients que mai, que hem de sumar esforços amb les institucions, el teixit empresarial i entitats socials del nostre territori.

*Rectora de la Universitat Jaume I