Suscríbete El Periódico Mediterráneo

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Eva Alcón

TRIBUNA

Eva Alcón

El full de ruta de l’UJI per a 2022

Enfortirem la capacitat de resposta de la Universitat Jaume I de Castelló en un escenari cada vegada més tecnològic i digital

A la Universitat Jaume I encarem l’any 2022 amb el pressupost i les Línies de Govern ja aprovats, els dos documents sobre els quals pivota la planificació estratègica del nostre projecte universitari. Som un centre consolidat de formació superior i de generació de coneixement, amb una dimensió social i cultural irrenunciable que, al mateix temps, manté viu un esperit de millora constant. Així, treballarem per a desenvolupar les missions de la Universitat —docència, investigació i extensió universitària— en un escenari cada vegada més tecnològic i digital i per a avançar, entre altres, en la nostra vocació de transferència i difusió del coneixement científic, social i humanístic, i reforçant el nostre compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Des d’aquesta perspectiva, el full de ruta traçat per a 2022 pretén, per una banda, consolidar l’acció de govern en els sis eixos estratègics definits en el Pla de govern 2019-2022 i, per una altra, assentar les bases perquè la Universitat Jaume I puga respondre als desafiaments de la societat postpandèmia. I, per descomptat, als possibles canvis tecnològics, socials i legislatius que haurà d’afrontar el sistema universitari.

Amb les 74 accions incloses en les Línies de Govern aprofundim en l’adaptació i la renovació de l’oferta acadèmica i la innovació educativa. També enfortim les capacitats de recerca, transferència de coneixement i innovació amb accions que faciliten l’activitat del personal investigador, i potenciem la projecció internacional de l’UJI. Així mateix, donem un impuls a la consolidació del campus, amb la finalització de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut i el desplegament de nous projectes com ara el Centre d’Innovació Educativa i Tecnologies Digitals o el nou edifici d’investigació i transferència, sense oblidar la necessitat d’avançar en sostenibilitat per a combatre la crisi climàtica. A més a més, la millora de les competències digitals i el compromís per a fer de l’UJI una universitat més igualitària, inclusiva i sostenible, es configuren com a eixos transversals que guien l’acció de govern.

Agrupem el conjunt d’accions en sis eixos estratègics per tal que les Línies de Govern també es convertisquen en una eina més de transparència en la gestió institucional que done compte dels compromisos adquirits davant la comunitat universitària.

Pel que fa a l’eix de formació, continuarem amb la revisió dels graus i màsters existents, proposarem nous títols i consolidarem el disseny d’una formació pròpia complementària, flexible i innovadora que responga als reptes socials. A més, crearem una Escola de Formació Esportiva.

Quant a la generació de coneixement, transferència i innovació, continuarem desplegant el pla de treball del segell europeu HRS4R, apostant per potenciar la recerca de qualitat. En aquest sentit, aprovarem un codi de bones pràctiques en matèria científica i desplegarem el primer pla de formació continuada del personal investigador. A més a més, Espaitec comptarà amb nous espais per a afavorir la transferència científica i tecnològica, i hi incorporarà noves empreses tractores de formació i generació de coneixement. També enfortirem el nostre compromís amb la divulgació científica, consolidant accions com la Nit Europea de la Investigació i establint noves sinergies amb altres organismes i institucions.

L’eix centrat en les persones inclou accions específiques per als diferents col·lectius de la comunitat universitària. Pel que fa al professorat, incloem, entre altres, accions per a garantir la formació, l’estabilització i el relleu generacional. Quant al personal d’administració i serveis, negociarem les condicions d’incorporació al teletreball i activarem un nou pla d’estabilització, quan la llei ho permeta. Respecte a l’estudiantat, revisarem les normatives per a fomentar la participació en els òrgans de representació i potenciarem les competències transversals en ocupabilitat i emprenedoria.

La projecció local i global suposarà l’impuls a la internacionalització amb la consolidació de programes ja existents, com ara l’UJIWorld, l’Study Abroad o els clubs internacionals, tot i que el principal repte que tenim és la incorporació al consorci Europeu EDUC (European Digital UniverCity).

A l’àmbit local, incrementarem la nostra presència en l’entorn a través d’AlumniSAUJI i dels programes culturals.

L’eix de compromís social, cultural i lingüístic suma més d’una desena d’accions. Així, llançarem una nova convocatòria de projectes per a l’impuls dels ODS i s’implementarà el nou pla d’inclusió per a persones amb discapacitat. També desplegarem el III Pla d’Igualtat i potenciarem la visibilitat i l’activitat del Punt Violeta-Rainbow. I, a l’àmbit del compromís lingüístic, renovarem la convocatòria d’ajudes a la promoció lingüística i els programes d’incorporació de docència en valencià i en anglès.

Pel que fa a la governança i sostenibilitat, millorarem la seu electrònica, el portal de transparència, el web institucional i la gestió dels programes de mecenatge. També avançarem, tant com puguem, en la simplificació de procediments i continuarem amb el procés d’adaptació de la normativa pròpia de l’UJI als nous Estatuts.

Finalment, el campus experimentarà una important consolidació, tant en infraestructures com en habitabilitat i sostenibilitat, gràcies a projectes com el Jardí del Temps, la rehabilitació energètica d’edificis i l’ampliació de la xarxa de parcs solars fotovoltaics.

Tot això ho farem reivindicant, amb lleialtat institucional, però amb fermesa, la necessitat de comptar amb un model autonòmic de finançament universitari suficient, estable i pluriennal, que garantisca l’exercici de la autonomia universitària i que ens permeta dissenyar incentius encaminats a prestar un millor servei públic a la societat.

*Rectora de la Universitat Jaume I

Compartir el artículo

stats