Suscríbete

El Periódico Mediterráneo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Inmaculada Rodríguez

LA VENTANA DE LA UJI

Inmaculada Rodríguez

Compromís social des de la Universitat Jaume I

A l’escenari actual, l’UJI està obligada a desenvolupar accions i projectes que contribueixin a donar forma i enriquir l’activitat solidària

En l’actualitat, les nostres societats i comunitats romanen immerses en la situació de pandèmia que es va iniciar el mes de març del passat any 2020 i els efectes i conseqüències dels quals s’estan allargant en el temps i persisteixen avui dia. D’aquesta manera, la població s’ha vist sotmesa a nivells d’estrès alts per l’exposició a una amenaça que ha provocat, per la incertesa de la situació i l’evolució d’aquesta, sentiments de vulnerabilitat i indefensió. Alhora, ens enfrontem a un increment de les desigualtats socials amb un aprofundiment en les situacions i contextos que provoquen risc de marginalitat i exclusió social.

Així, el compromís social de la Universitat Jaume I, promulgat des dels seus inicis com un dels principals pilars, s’ha de fer més visible que mai. De fet, al Pla d’Acció de Govern 2019-2022, l’UJI assenyala que «el compromís social ha d’estar integrat a tota l’organització i l’hem de portar a la pràctica en cadascuna de les seves actuacions. Per ser més que la suma de les parts, l’UJI treballarà per impulsar la convivència i fomentar el respecte cap a la diversitat i el desenvolupament dels valors recollits en el seu model educatiu, especialment els referits a la solidaritat, la diversitat, la sostenibilitat, la responsabilitat social i l’equitat de gènere».

A l’escenari actual, l’UJI està obligada a desenvolupar i fer prevaldre accions i projectes que contribueixin a donar forma i enriquir l’activitat solidària de la nostra universitat i, en concret, del Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social, a més de proporcionar eines per a l’afrontament de situacions de crisi i la millora de la convivència social. Amb aquestes accions i projectes, des de la Universitat també es contribuirà a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3, Salut i benestar, entre les metes del qual trobem la de «reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial».

En aquesta línia, com a institució educativa, l’UJI contribuirà amb totes les accions que duga a terme a l’ODS 4, Educació de qualitat, ja que tal com assenyala el PNUD «aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per a totes les persones es basa en la ferma convicció que l’educació és un dels motors més poderosos i provats per garantir-ne el desenvolupament sostenible».

D’aquesta manera, des de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)-Mónica García-Renedo s’han posat en marxa en els últims temps diverses accions de sensibilització, formació, divulgació i investigació perquè fossin útils tant a la comunitat universitària com a la població en general.

Per tal de contribuir a pal·liar-les situacions d’injustícia social, així com la discriminació, s’ha realitzat, juntament amb l’Ajuntament de Castelló, el curs Mediació intercultural. Eines per millorar les competències. Estratègia antirumors, l’objectiu del qual ha estat contribuir al desenvolupament de la cultura del diàleg i la mediació a la societat a través de la divulgació de perfils de referència.

Alhora, s’ha impartit el cicle de conferències sobre psicologia i desastres, de caràcter divulgatiu, on s’ha aprofundit en la salut mental en temps de crisi des de la il·lusió positiva (realista), la recuperació de la felicitat després de l’exposició a una crisi perllongada o la resiliència i l’humor en temps de crisi. L’objectiu d’aquestes conferències és proporcionar a la població en general i als professionals de la salut mental en particular, estratègies d’afrontament davant de situacions potencialment traumàtiques. A més, en el contexte actual de pandèmia derivada de la covid-19, és fonamental tenir en compte que les reaccions que presenten les persones són reaccions normals davant d’una situació adversa. També és important considerar les persones com a subjectes actius de la seva pròpia recuperació i rehabilitació amb respostes individuals d’enfrontament, per això les intervencions psicosocials han d’advocar per una perspectiva individual i social en funció del tipus d’emergència i del context d’intervenció.

D’altra banda, des del compromís social de l’UJI, no podem oblidar la feina coordinada amb tercers països com Colòmbia, on s’ha dut a terme el projecte Andando la paz. Superando la pobreza para que la paz sea posible, dut a terme juntament amb la Universidad de Antioquia i la Universidad de Santander. El principal objectiu d’aquest projecte ha estat generar un procés de sensibilització sobre els drets bàsics de la infància per a la consolidació dels processos de pau, així com reconèixer en tot moment la importància de la superació de la pobresa per a la construcció de societats en pau.

Amb aquest tipus de projectes, l’OPSIDE-UJI tracta de facilitar l’apoderament de la població objecte d’estudi, de manera que les activitats planificades al projecte enforteixin les capacitats de les dones, xiquets i xiquetes, homes, persones amb diversitat funcional, afro descendents, indígenes, víctimes de la violència, desplaçats o reinserits. Alhora, contribuiríem a la recerca de la consecució de l’ODS 16, Pau, justícia i institucions sòlides, ja que es contribuirà a la construcció d’una societat més tolerant que faciliti l’afrontament i la superació comunitària dels processos de violència als quals la població colombiana s’ha vist i se segueix veient sotmesa.

Així, és amb aquestes accions, realitzades a través de l’OPSIDE-UJI, amb què el Vicerectorat d’Estudiantat i Compromís Social pretén contribuir a la sensibilització envers la diferència, la no vulneració dels drets humans i la cura de la salut mental.

*Vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social

Compartir el artículo

stats